Priročnik o depresiji

Priročnik o depresijiPriročnik o depresiji so pripravili na Inštitutu za varovanje zdravja Rebuplike Slovenije, da bi pomagali osebam, ki imajo izkušnjo z depresijo in njihovim svojcem. Gradivo je razdeljeno na štiri sklope. Namenjeno je učenju o depresiji. Večina gradiva je v obliki primerni za branje, pripravili pa so tudi strani, ki jih lahko natisnete. Te strani so posebej označene. Na njih so povzetki podpoglavij in vprašanja, s katerimi lahko preverite oziroma ponovite pridobljeno znanje in pri tem morebiti uporabite tudi lastne izkušnje, ki jih imate z depresijo (pri sebi ali svojcu). Priročnik o depresiji je dosegljiv na naslednji povezavi tukaj -->>  

get adobe reader Priročnik o Depresiji je last IVZ - Inštituta za varovanje zdravja Rebuplike Slovenije in je dostopen tudi v PDF različici v velikosti 1.3Mb, tako si ga lahko prenesete na svoj računalnik, prebirate kadar vas je volja, ali celo posredujete prijateljem in znancem. Priročnik je zaščiten z geslom proti spreminjanju in je dovoljeno le prebiranje in tiskanje priročnika. Preberite, ali si ga prenesite na svoj računalnik na naslednji povezavi tukaj -->>