Anksioznost - pomoč pri spoprijemanju z anksiozno motnjo
Vpisal: Hister Caprae   
30. 06. 2011
Anksioznost pomočDruštvo DAM predstavlja Anksioznost - pomoč pri spoprijemanju z anksiozno motnjo

Anksiozne motnje spadajo med zelo pogoste težave v duševnem zdravju. Pomembno krnijo vsakodnevno delovanje in slabšajo kakovost življenja. Ljudje so manj uspešni in zadovoljni, kot bi lahko bili. Na voljo imamo vrsto zdravil in različnih miselnih ter vedenjskih tehnik, ki so učinkovite pri spopadanju s to motnjo. Pomembno je, da čim več ljudi prepozna, kaj se z njimi dogaja in poiščejo pomoč. Pomoč, ki jim je ponujena mora biti sodobna in učinkovita. Pogosto pozabljamo, da se pri anksioznih motnjah lahko veliko naredi ravno s svetovanjem in povečevanjem znanja.

V priročniku je poudarek je na podajanju informacij, ki so nujne za poznavanje narave anksioznih motenj, prepoznavanju simptomov ter učenju oseb z anksiozno motnjo, kako si lahko same pomagajo, da premagajo simptome tesnobe.

Ravno obvladovanje tesnobe in sposobnost soočanja s tesnobo sta ključni za okrevanje pri teh motnjah, za vzdrževanje dobrega počutja in za preprečevanje ponovitev.

Priročnik se lahko uporablja samostojno kot dodatek pri zdravljenju anksiozne motnje pri izbranem splošnem zdravniku, družinskem zdravniku ali specialistu psihiatru ali kot dopolnilno gradivo za udeležence delavnic za prepoznavanje in obvladovanje anksioznih motenj.

Priročnik na enostaven in razumljiv način pojasnjuje anksiozne motnje. Zasnovan je na praktičnih izkušnjah avtoric z zdravljenjem oseb z anksioznimi motnjami, z vodenjem in izvajanjem izobraževalnih delavnic, z izkušnjami vodenja skupinskih delavnic in individualnega svetovanja ter z lastno izkušnjo doživljanja anksioznosti ene od avtoric.

Uporaba za pridobitne namene ni dovoljena.
 
 
PRENOSI DOKUMENTOV
prenesi

Prenosi "Anksioznost - pomoč pri spoprijemanju z anksiozno motnjo" so zastonj v Shrambi datotek.
 

Avtorici: Mojca Z. Dernovšek, Maja Valič
Strokovni pregled: Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., specialist psihiater
Jezikovni pregled in oblikovanje: Martin Valič

Izdaja: Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami
Tisk: Littera picta d.o.o.
Število izvodov: 300
Publikacija je brezplačna.

swiss
Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji