Promocijska kampanja "Premagal sem depresijo"

Image8. septembra 2005 je Inštitut za varovanje zdravja RS pričel z izvajanjem promocijskih aktivnosti za destigmatizacijo depresije v sklopu kampanje "Premagal sem depresijo". Namen kampanje, ki je del Evropskega projekta za preprečevanje depresije in se izvaja v savinjski in koroški zdravstveni regiji, je informirati in osvestiti širšo javnost v zvezi s pomembnim zdravstvenim in družbenim problemom - depresijo. V kampanji, ki bo trajala mesec dni, bodo pri informiranju in osveščanju javnosti uporabljeni mestni plakati, kino oglasi, televizijski oglasi, informativne brošure in plakati v zdravstvenih domovih, v lekarnah, v bolnicah ter v centrih za socialno delo.

ImageOsrednji motiv kampanje, ki je prisoten na vseh promocijskih materialih, skuša na slikovit način prikazati boj posameznika z depresijo in destigmatizirati depresijo kot bolezen, ki prizadene zgolj “šibkejše” ljudi ali starejšo in žensko populacijo.

V kampanji "Premagal sem depresijo" sodeluje tudi društvo DAM (Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami), ki je nosilec internetne strani www.nebojse.si. Navedeni naslov je prisoten na vseh promocijskih in informativih gradivih, ki so del kampanje "Premagal sem depresijo". Z navedenim sodelovanjem smo želeli širši savinjski in koroški javnosti posredovati informacijo o obstoju namenske strani, ki kvalitetno in večstransko obravnava problem depresije in anksioznih motenj.

Vsem, ki trpite za anksioznimi motnjami srčno želimo, da Vam bo ta stran v pomoč. Kljub temu, da mnogo ljudi trpi v tišini, v teh bolečih izkušnjah NISTE SAMI!

 

EVROPSKI PROJEKT ZA PREPREČEVANJE DEPRESIJE

Inštitut za varovanje zdravja RS se je v letu 2004 vključil v Evropski projekt za preprečevanje depresije (European Alliance Against Depression), ki pod okriljem Evropske unije povezuje šestnajst držav v zavezništvo proti depresiji. Namen projekta je preprečevati oz. zmanjševati depresijo ter samomor prek strategije večnivojskega delovanja in regionalnega povezovanja. Slovenski del projekta, skupaj z našima regionalnima partnerjema Zavodom za zdravstveno varstvo Celje in Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, izvajamo v savinjski (celjski) in koroški zdravstveni regiji, kjer skušamo preprečevati depresijo in samomor prek: .

  sodelovanja s splošnimi zdravniki v primarnem zdravstvu;
  destigmatizacije depresije v široki javnosti;
  izobraževanja družbenih skupin in strokovnjakov, ki so lahko pomembni pri zgodnjem prepoznavanju depresije (npr. socialni delavci, lekarnarji, duhovniki in policisti);
  delovanja na področju posebno tveganih segmentov populacije in skupin za samopomoč.
  

Smisel zavezništva je v doseganju učinka prek usmerjenega delovanja na navedenih štirih področjih in v medpartnerski izmenjavi izkušenj ter znanj s področja preprečevanja depresije in samomora. Omenjeni projekt je nadgradnja naporov, ki so bili izvedeni v sklopu t. i . Slovenske gotlandske študije.

Aprila 2005 smo pričeli z izvajanjem izobraževanj za splošne zdravnike. Nato smo v sodelovanju s Pastoralno službo mariborske škofije in Policijsko upravo Celje izvedli izobraževalni delavnici za duhovnike ter druge laične cerkvene sodelavce in za policiste. Prav tako smo izvedli tudi izobraževanja za socialne delavce in sodelavce iz nekaterih nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju duševnega zdravja (društvo Ozara, društvo šent, društvo Želva - Eureka). Vsa izobraževanja so temeljila na informativnem gradivu, brošuri in priročniku, ki smo ju sodelavci z Inštituta za varovanje zdravja pripravili v ta namen.

Evropski projekt za preprečevanje depresije ni zgolj promocijski projekt, ampak tudi raziskovalni, saj evalviramo učinkovitost naših aktivnosti. Projekt nam bo tako pomagal ugotoviti ali izvedba tovrstnega programa omogoča zmanjšanje zdravstvenih in družbenih posledic depresije in samomora.

Milan Mirjanič
Inštitut za varovanje zdravja RS