Travme iz otroštva so kot mračni demoni, ki nam kradejo svobodo
Vpisal: Lost   
23. 02. 2024
V podzavesti imamo vsi shranjene komplekse, negativne čustveno-miselne strukture, ki so posledica travm v otroštvu. So kot »mračni demoni«, ki občasno vdrejo v zavest ega in ga s svojo energijo preplavijo, človek pa lahko pod njihovim vplivom popolnoma spremeni razpoloženje in vedenje.

Močnejši so kompleksi, manj imamo svobode, možnosti za odločanje. Ko nas preplavi energija kompleksa, se začnemo odzivati iracionalno, kar pozneje pogosto obžalujemo. Toda čeprav vemo, kako uničevalno ravnamo, si ne moremo pomagati. Kompleks je namreč nevzgojljiv; razumsko ga ni mogoče ničesar naučiti! Kompleksi se obnašajo kot instinkti, saj se pojavljajo spontano kot odgovor na specifične izzive, na primer ob nekaterih življenjskih situacijah ali ob nekaterih osebah. Odziv nanje v človekovi psihi traja veliko dlje kot situacija, ki jih je izzvala.

To, kar komplekse ohranja, so obnavljajoče se življenjske situacije s podobnimi neprijetnimi čustvi. Kompleks je sestavljen iz primarnega jedra (pradogodka) in množice kasnejših (sekundarnih) dogodkov. Jedro kompleksa raste vse življenje, ko okrog sebe asociativno zbira podobne negativne izkušnje in prepričanja. Kompleksi oziroma čustvene sheme izkrivljajo naše zaznave in ustvarjajo popačeno podobo resničnosti, odločajo o tem, da vidimo in delujemo samo tako, kot je zapisano v shemi in zakodirano v nevronskih povezavah v možganih. Pod vplivom shem se včasih do nerazpoznavnosti spremeni človekova osebnost. Čustvene navade se utrjujejo s ponavljanjem po določenem zaporedju, od zaznave in občutka do odziva in dejanja.

Vse komplekse je mogoče ozdraviti – a da se začnemo načrtno poslavljati od njih, jih moramo seveda najprej prepoznati. Naj vam jih predstavimo.

Celoten članek : https://novice.svet24.si/clanek/astro/65d8ac9eb3986/travme-iz-otrostva-so-kot-mracni-demoni-ki-nam-kradejo-svobodo