'Priti do psihoterapije na napotnico je podobno zadetku na loteriji'
Vpisal: Lost   
18. 09. 2023
 Strokovnjaki s področja duševnega zdravja se strinjajo, da jih je premalo. Nizko število strokovnjakov pa vodi v absurdno dolge čakalne vrste. "Priti do psihoterapije, ki je plačana iz javnih sredstev, je podobno zadetku na loteriji," pravijo na SFU Ljubljana.

Na dostopnost pomoči vpliva tudi zakonodaja, ki na področju psihoterapije še zdaleč ni urejena. Opaziti pa je tudi neverjeten porast medikalizacije – medtem ko je bilo leta 2006 predpisanih nekaj več kot 348.000 antidepresivov, jih je bilo leta 2022 več kot 651.000.

 Na napotnico lahko v sedanji zdravstveni ureditvi zastonj nudijo psihoterapevtske storitve psihiatri in klinični psihologi. V Sloveniji imamo registrirane 303 psihiatre. Poleg tega je registriranih tudi 69 psihiatrov, ki so specializirani za otroško in mladostniško psihiatrijo. Kot lahko razberemo iz registra (RIZDDZ), je v Sloveniji tudi 150 kliničnih psihologov oz. kliničnih psihologinj ter 405 psihologov.

Na SFU Ljubljana poudarjajo, da je glede na potrebe psihiatrov in kliničnih psihologov premalo. "Ti ne morejo izvajati psihoterapije, ker jim za to zmanjka časa," so pojasnili. Da klinični psihologi, psihiatri in pedopsihiatri psihoterapijo izvajajo v zelo omejenim obsegu, pravi tudi Robert Cvetek, psiholog in specialist zakonske in družinske terapije, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani . "Za to nimajo veliko časa, pa tudi plačano je premalo, kot so nam povedali. V realnosti je sicer malo odvisno od posameznika, nekateri psihoterapije sploh ne izvajajo," je pojasnil. 

 Celoten članek >> https://www.24ur.com/novice/slovenija/psihoterapija-stevilo-strokovnjakov-cakalne-dobe-narascanje-uporabe-zdravil.html