Prva stran arrow Povezave
Neprofitne organizacije in društva
Spletne povezave Povezave do predstavitvenih strani in portalov neprofitnih, nevladnih organizacij, društev in drugih združen povezanih z anksioznostjo.
  Spletna povezava Zadetki
  Link   The International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)
802
  Link   The Society for Psychotherapy Research (SPR)
10953
  Link   Britanska zveza za vedenjske in kognitivne psihoterapije
1903
  Link   Hrvaško združenje za vedenjske in kognitivne terapije
2822
  Link   Združenje psihoterapevtov Slovenije
803
  Link   ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju
Altra je nevladna, nepolitična organizacija, ustanovljena leta 1988
1709
  Link   Društvo za zdrav osebnostni razvoj
Društvo za zdrav osebnostni razvoj je prostovoljno združenje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi za mlade in spodbujanjem prostovoljnega dela. Člani so tudi študentje različnih poklicnih usmeritev in drugi posamezniki, ki
892
  Link   Društvo psihologov Slovenije
775
  Link   SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost
SiNAPSA si je kot cilje zastavila tudi spodbujanje izobraževanja v nevroznanosti ter osveščanje javnosti o živčevju in njegovem delovanju v zdravju in bolezni.
1775
  Link   Mama Zofa
Pomoč nosečnicam in mladim mamicam, ki jih muči strah, tesnoba ali poporodna depresija
1677
  Link   Gibanja za ohranitev javnega zdravstva
Združenje, ki si prizadeva, da bi javno zdravstveno varstvo ostalo/postalo javna služba, namenjena skrbi za zdravje ljudi, ne pa dobičku tistih, ki ga izvajajo.
1086
  Link   DBSA - The Depression and Bipolar Support Alliance
Ameriško združenje za pomoč pri depresiji. v angleškem jeziku
770
  Link   Društvo Paradoks
Društvo Paradoks je nevladna, nepridobitna in prostovoljna organizacija oseb s psihiatrično izkušnjo in tistih, ki se želijo le-tej izogniti.
946
  Link   Društvo za VKT Slovenije
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije. Društvo je aktivni član Evropske zveze za vedenjske in kognitivne terapije - EABCT
2112
  Link   Društvo bihejvoralne teorije in prakse
Društvo bihejvoralne teorije in prakse Niš (Srbija)
697
  Link   Društvo Ozara
Društvo Ozara - Nacionalno združenje za kakovost življenja
1984
  Link   Šent
Šent Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna, neprofitna humnaitarna organizacija, ki deluje na področju duševnega zdravja v Republiki Sloveniji.
1953
  Link   Pomoč v duševni stiski
Duševne stiske, samomor, Združenja za preprečevanje samomora
1256
  Link   EABTC - kognitivnovedenjska terapija
Evropsko združenje za KVT - kognitivnovedenjska terapija. v angleškem jeziku.
789
  Link   Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo
Internetna stran druÄ…tva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
1774
  Link   Slovensko združenje za preprečevanje samomora
Slovensko združenje za preprečevanje samomora
1102
  Link   Anonimni alkoholiki
Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi prenehali piti. Članarine ali pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.
1247
 
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami