Prva stran arrow Seznam terapevtov
OBVLADAJMO ANKSIOZNOST Natisni E-pošta
Vpisal: Hister Caprae   
29. 03. 2011
obvladajmo anksioznostpriročnik z delovnimi listi za vodje delavnic in predavatelje

V vsakdanjem življenju so anksiozne motnje precej pogoste in lahko pomembno prizadenejo kakovost življenja in vsakdanje funkcioniranje človeka s to motnjo. Zato je vsaka pobuda, usmerjena v širšo dostopnost ustrezne pomoči osebam z anksioznimi motnjami nedvomno pohvalna. Ob izvajanju vseh možnosti, ki jih pričujoče delo nudi, je moč utemeljeno pričakovati, da se bo trpljenje, povezano z anksioznimi motnjami, v razmeroma kratkem času pomembno zmanjšalo ali celo povsem odpravilo.

Priročnik je namenjen vodjem psihoedukativnih delavnic na temo anksioznih motenj. Verjamem, da bo enako dobro sprejet kot pred časom že izdan priročnik za vodenje delavnic o premagovanju depresije, saj zapolnjuje pomembno vrzel v strokovni literaturi v slovenskem jeziku. Vsebina je prilagojena našemu okolju in uporablja izvirne pristope.

Avtorice so se posebej potrudile pri predstavitvi primerov in pri nazorni razlagi posameznih dogajanj pri anksioznih motnjah. Vseskozi priročnik poudarja lastno dejavnost oseb z anksiozno motnjo in vodjo pouči, kako motivirati udeležence delavnic, da prevzamejo skrb za svoje zdravje. Želimo si, da bi bile psihoedukativne delavnice dostopne kar najširšemu krogu oseb z anksiozno motnjo in njihovim svojcem.

prof. dr. RokTavčar, dr. med., specialist psihiater.

 
UVOD:

Anksiozne motnje spadajo med zelo pogoste težave v duševnem zdravju. Pomembno krnijo vsakodnevno delovanje in slabšajo kakovost življenja. Ljudje so manj uspešni in zadovoljni, kot bi lahko bili. Na voljo imamo vrsto zdravil in različnih miselnih ter vedenjskih tehnik, ki so učinkovite pri spopadanju s to motnjo. Pomembno je, da čim več ljudi prepozna, kaj se z njimi dogaja in poiščejo pomoč. Pomoč, ki jim je ponujena mora biti sodobna in učinkovita. Pogosto pozabljamo, da se pri anksioznih motnjah lahko veliko naredi ravno s svetovanjem in povečevanjem znanja.

Priročnik o anksioznih motnjah sledi po svoji viziji in zasnovi podobnemu priročniku o obvladovanju depresije. Poudarek je na podajanju informacij, ki so nujne za poznavanje narave anksioznih motenj, prepoznavanju simptomov ter na učenju udeležencev delavnic, kako si lahko sami pomagajo, da premagajo simptome tesnobe. Ravno obvladovanje tesnobe in sposobnost soočanja s tesnobo sta ključni za okrevanje pri teh motnjah, za vzdrževanje dobrega počutja in za preprečevanje ponovitev.

Priročnik je delovno in podporno gradivo za vodje delavnic za prepoznavanje in obvladovanje anksioznih motenj ter za predavatelje. Vodja in predavatelj bo temeljna znanja o tej vsebini črpal iz obsežne strokovne literature tega področja.

Priročnik nam pomaga na enostaven in razumljiv način pojasniti anksiozne motnje. Pri snovanju priročnika smo se oprli na praktične izkušnje avtoric z zdravljenjem oseb z anksioznimi motnjami, z vodenjem in izvajanjem izobraževalnih delavnic, z izkušnjami vodenja skupinskih delavnic in individualnega svetovanja ter z lastno izkušnjo doživljanja anksioznosti ene od avtoric.

Priročnik smo vam pripravili tudi v elektronski obliki. Na spletni strani www.nebojse.si si ga lahko prenesete na vaš računalnik. Da bi vam olajšali delo pri pripravi delavnice ali predavanja, smo vam na spletu pripravili tudi rubriko z dodatnim gradivom, kot so slike, preglednice in delovni listi. Celoten material lahko prosto uporabljate za brezplačne delavnice. Uporaba materialov za pridobitne namene ni dovoljena.

Avtorice upamo, da se bo priročnik ravno tako prijel in postal med strokovnjaki zaželen, kot priročnik o depresiji.

Zahvaljujemo se vodjem skupin za samopomoč, moderatorjem spletnega portala Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami ter članom društva, ki so s svojimi vprašanji obogatili vsebino priročnika. Potrudili smo se, da smo v svojem delu odgovorili na vsa vprašanja. Zahvala gre tudi našim najbližjim, ki nas podpirajo in spodbujajo, da se uresničujejo naše zamisli..
 
PRENOSI DOKUMENTOV
prenesi

Prenosi knjige Obvladajmo anksioznost so zastonj v Shrambi datotek.
 
Avtorice: Mojca Z. Dernovšek, Maja Valič, Nuša Konec Juričič
Strokovni pregled: prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., specialist psihiater
Jezikovni pregled in oblikovanje: Martin Valič
Izdaja: Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami
Tisk: Littera picta d.o.o.
Število izvodov: 200
Publikacija je brezplačna.

swiss
Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji 

 
Izdajo sta podprla:
agrochem
Založba Pasadena
 
   

 

 
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami