Nov študijski program Biopsihologija na UP FAMNIT Natisni E-pošta
Vpisal: Hister Caprae   
06. 01. 2010
ImageBiopsihologija je v svetu že lep čas razširjeno in priznano znanstveno področje raziskovanja biološkega ozadja psiholoških pojavov. Prve razprave filozofov in drugih mislecev o vlogi bioloških dejavnikov pri razvoju in poteku duševnih procesov in določanju vedenja segajo kar nekaj stoletij nazaj v človeško zgodovino, kot znanstvena disciplina pa se je biopsihologija uveljavila v 20. stoletju.

Ker je naša duševnost zasidrana v možganih, je dobro poznavanje možganskih struktur in njihovega delovanja temeljnega pomena za razumevanje našega čustvovanja, razmišljanja in vedenja. Prav celostni pristop k proučevanju človeka, ki slednjega vselej obravnava kot bio-psiho-socialno bitje, je namreč pravi ključ, ki nam lahko pomaga resnično spoznati, razumeti in razvozlati zanimivo, a zapleteno uganko, ki se imenuje - človek.

Cilj študijskega programa Biopsihologija je združiti naravoslovje in družboslovje kot temeljni področji znanosti, ter na tej osnovi preseči klasično obravnavo individualnih in družbenih pojavov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Diplomanti bodo tako osvojili širši pogled na psihologijo človeka, vešči pa bodo tudi uporabe znanstvenih metod družboslovja in naravoslovja kot orodja za reševanje nalog v praksi. Študijski program Biopsihologija po svoji strukturi in vsebini sledi idejni zasnovi, ki jo je s svojim delom na področju duševnega zdravja in javnozdravstvene politike začrtal nepozabni dr. Andrej Marušič, psihiater in psiholog, kot inovativni raziskovalec in prvi vodja Oddelka za proučevanje zdravja Primorskega inštituta za naravoslovne in  tehnične vede (UP PINT), kjer raziskovalno delo opravljajo tudi študenti Famnita. Bodoči diplomanti bodo v procesu svojega izobraževanja osvojili poglobljeno razumevanje človekove duševnosti, kot ga je izr. prof. dr. Andrej Marušič, širokosrčno posredoval svojim študentom že v času, ko je to pomenilo biti ne le korak, pač pa kar nekaj korakov pred sodobniki. Njegova zadnja knjiga Javno duševno zdravje (s Sanjo Temnik) je primer povezovanja naravoslovja in družboslovja na tem področju.

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper Univerza na primorskem

naslovnica zloženke
Naslovnica zloženke
»Znanje v nas in mi z njim.«
BIOPSIHOLOGIJA
Univerzitetni študijski program 1. stopnje v postopku akreditacije.

http://izleti2.famnit.upr.s i

Biopsihologija - kaj je to?
O programu

V 21. stoletju je le malo stvari, ki nas še uspejo presenetiti, navdušiti, vzpodbuditi k razmišljanju. Tako malo odprtih vprašanj, pa toliko odgovorov . Zdi se, kot da že vse vemo. Avtomobili so vse hitrejši, računalniki vse zmogljivejši, internet vse pametnejši. Kaj pa… Kako to, da se nekateri med nami na smrt bojijo pajkov? Zakaj nas, kadar smo žalostni, prav čokolada spravi v dobro voljo? Zakaj nam nagaja spomin, kadar smo živčni ? Zakaj se v skupini vedemo drugače, kot kadar smo sami? Zakaj smo enkrat bolje, drugič slabše razpoloženi? Kako lahko možganske poškodbe spremenijo našo osebnost? Kako pomagati prijatelju, ki je zbolel za depresijo? Gotovo ste si že kdaj želeli, da bi lahko zares razumeli nekoga, ki vam je blizu, pa so vam njegova ali njena čustva, misli in vedenje ostali neznanka. Morda vam je kakšna osebna izkušnja dala vedeti, kako malo v resnici poznate sami sebe. Zdi se, da v sodobnem svetu, polnem podatkov, znanja in možnosti, največja uganka ostaja prav – človek! Če bi ga želeli razvozlati, utegne biti nov univerzitetni študijski program 1. stopnje, Biopsihologija, v okviru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), pod okriljem Univerze na Primorskem, prava izbira za vas.

Sliši se zanimivo…

Brez dvoma tudi je! Biopsihologija je v svetu že lep čas razširjeno in priznano znanstveno področje raziskovanja biološkega ozadja psiholoških pojavov. Prve razprave filozofov in drugih mislecev o vlogi bioloških dejavnikov pri razvoju in poteku duševnih procesov in določanju vedenja segajo kar nekaj stoletij nazaj v človeško zgodovino, kot znanstvena disciplina pa se je biopsihologija uveljavila v 20. stoletju. Ker je naša duševnost zasidrana v možganih, je dobro poznavanje možganskih struktur in njihovega delovanja temeljnega pomena za razumevanje našega čustvovanja, razmišljanja in vedenja. Prav celostni pristop k proučevanju človeka, ki slednjega vselej obravnava kot obenem biološko, psihološko in socialno bitje, je namreč pravi ključ, ki nam lahko pomaga spoznati, razumeti in razvozlati zanimivo, a zapleteno uganko, ki se imenuje – človek.

izr. prof. dr. Andrej MarušičKako je videti študij?

Prve študente prvostopenjskega programa Biopsihologija bomo na UP FAMNIT vpisali v študijskem letu 2010/2011. Gre za triletni dodiplomski program po bolonjskem sistemu. Obsega 180 kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Študij bo potekal v prostorih UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper, kot nosilki študijskega programa.

Naš cilj je združiti naravoslovje in družboslovje kot temeljni področji znanosti, ter na tej osnovi preseči klasično obravnavo individualnih in družbenih pojavov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Tako bodo naši diplomanti osvojili širši pogled na psihologijo človeka, vešči pa bodo tudi uporabe znanstvenih metod družboslovja in naravoslovja kot orodja za reševanje nalog v praksi.

Kakšen je predmetnik?
Kako je s pogoji napredovanja?

Predmeti so organizirani v tri področja oz. stebre programa: psihološki steber, naravoslovni steber in kombinirani steber. Kombinirani steber sestavljajo predmeti, ki se vsebinsko nanašajo na raziskovanje duševnih procesov preko naravoslovnih vsebin. V 1. letniku študentje opravite po 10 obveznih predmetov, v 2. letniku poleg 9 obveznih še en izbirni, v 3. letniku pa 7 obveznih in 2 izbirna predmeta in projektni seminar (zaključna projektna naloga). V višji letnik lahko napredujete, če opraviš opravite vsaj 7 predmetov tekočega letnika in opravite vse obveznosti predhodnega letnika. Ob koncu tretjega letnika študij zaključite z zaključno končno projektno nalogo.

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis?

Pogoj za vpis v 1. letnik je:

a) uspešno opravljena matura; ali
b) uspešno opravljena poklicna matura in opravljen izpit iz maturitetnega predmeta Matematika oziroma, v kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravili v okviru poklicne mature, opravljen katerikoli drug maturitetni predmet. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; ali
c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Na kaj moram računati v primeru omejitve vpisa?

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:

a) kandidati iz točke a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi/zaključnem izpitu (60%),
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20%),
- uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20%);
b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi (30%),
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%),
- uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20%),
- uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu (20%).

Kakšen naziv bom imel?

Ob uspešno zaključenem študiju diplomant pridobi strokovni naslov ‘diplomirani biopsiholog (UN)’, diplomantka pa naziv ‘diplomirana biopsihologinja (UN)’.

Image Kje bom lahko delal?

Možnosti za zaposlitev je veliko. Diplomanti bBiopsihologije se bodo lahko na osnovi celostnega razumevanja človeka kot bitja na stičišču biologije, psihologije in sociologije, ter osvojenih veščin uporabe znanstvenih metod naravo- in družboslovja kot orodja za reševanje nalog v praksi lahko zaposlili na področjih splošnega psihološkega svetovanja; organizacije dejavnosti ter v raziskovalno-razvojni dejavnosti: v gospodarstvu in zasebnem sektorju, zlasti v oddelkih za trženje, kadrovanje in v razvojnih oddelkih podjetij; v prodaji ali marketingu; v javnem sektorju, zlasti zdravstvu, šolstvu, nevladnih organizacijah, socialnem skrbstvu ter v državni upravi. Bodoči strokovnjaki pa lahko izberejo tudi poklicno kariero, ki v osnovi ni vezana na področje končanega študija, saj so znanje, spretnosti in veščine, ki jih pridobi vsak diplomant tega programa, splošno cenjene in zaželene lastnosti, ki naj bi jih imeli vodilni delavci na raznovrstnih področjih.
Diplomantom programa prvostopenjske študijske smeri Biopsihologija bodo odprta tudi številna vrata v mednarodnem okolju, saj je študij zasnovan tako, da vključuje, podpira in vzpodbuja sodelovanje z raziskovalci in strokovnjaki iz tujine.

»Znanje v nas in mi z njim.«

Študijski program Biopsihologija po svoji strukturi in vsebini sledi idejni zasnovi, ki jo je s svojim delom na področju duševnega zdravja in javnozdravstvene politike začrtal nepozabni prof. dr. Andrej Marušič, psihiater in psiholog, kot inovativni raziskovalec in prvi vodja Oddelka za proučevanje zdravja Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT), kjer raziskovalno delo opravljajo tudi študenti Famnita. Bodoči diplomanti bodo v procesu svojega izobraževanja osvojili poglobljeno razumevanje človekove duševnosti, kot ga je prof. dr. Andrej Marušič širokosrčno posredoval svojim študentom že v času, ko je to pomenilo biti ne le korak, pač pa kar nekaj korakov pred sodobniki.

Kam se lahko obrnem z dodatnimi vprašanji?

Dodatne informacije o študiju Biopsihologije na UP FAMNIT lahko najdete na spletni strani www.famnit.upr.si. Na vaša vprašanja bodo z veseljem odgovorili tudi v referatu za študente: 05 611 75 75, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

Študijski program Biopsihologija je v postopku akreditacije. Razpisan bo za vpis v študijskem letu 2010/2011, če bo fakulteta pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskemu programu .


Glagoljaška 8, 6000 Koper
Tel: (+ 386 5) 611 75 75, Fax: (+386 5) 611 75 71
www.famnit.upr.si
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 

 

 
< Nazaj   Naprej >
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami