Ženske in zdravje Natisni E-pošta
Vpisal: Hister Caprae   
29. 11. 2008
Image Posvet z naslovom Ženske in zdravje

25. november 2008 je bil v dvorani Državnega sveta, Parlament RS posvet z naslovom Ženske in zdravje. Organizirala sta ga Državni svet Republike Slovenije in Zveza društev Slovenska zveza za zdravje, katere član je tudi Društvo DAM in sicer z namenom, da se opozori na pomen varovanja zdravja žensk in na družbeno vlogo moderne ženske. 25. november je namreč Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami.

Uvodni nagovor je imela:

 • Tanja VELKOV LEVSTIK, univ. dipl. soc. del.,  OZARA Ljubljana, nekdanja predsednica SZZ


Kratka predavanja pa so bila sledeča:

 • Peter POŽUN, državni svetnik, predstavnik zdravstva  " Politike na področju zdravja žensk" 
 • Dr. Zalka DRGLIN, žen. štud. in femin. teor., Združenje Naravni začetki, IVZ
 • Kaj drugega kot zagovor pravic žensk? Kakovost obporodne skrbi v Sloveniji."  
 • Irena PAPEŽ, univ. dipl. soc. del.,Nacionalni inštitut za psihoterapijo in psihosocialno pomoč "Problematika mladih - Predstavitev nacionalnega inštituta za psihoterapijo in  psihosocialno pomoč" 
 • Alenka SAVNIK, dipl. soc. del. in Damjan KOLARIČ, dipl. soc. del., Nacionalni inštitut za psihoterapijo in psihosocialno pomoč "Problematika mladih - Reka življenja, kratek oris modela sistemske družinske terapije" 
 • Prof. dr. Rok TAVČAR, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana "Ženske in duševno zdravje" 
 • Mag. Dunja OBERSNEL KVEDER, dr. med.,  spec. ginekologije,  Slovenska filantropija, Center za promocijo zdravja "Kršitve spolnih in reproduktivnih pravic v Sloveniji" 
 • Eva CERKVENIK,Društvo Živa, Društvo za informiranje, preprečevanje in zdravljenje neplodnosti "Neplodni pari ostajajo brez otrok" 
 • Špela VESELIČ, univ. dipl. polit., Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja "Posledice nasilja nad ženskami na ženske"  
 • Irena Špela CVETEŽAR, univ. dipl. m. s., Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - Delovna skupina za nenasilje v   zdravstveni negi "Vloga zdravstvene nege pri preprečevanju nasilja" 
 • Tanja URDIH-LAZAR, univ. dipl. nov. in mag. Eva STERGAR, univ. dipl. psih., UKC Ljubljana, klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa "Ženska v delovnem okolju, žrtev ali odločevalka?" 
 • Mihaela LOVŠE, univ. dipl. org., Slovenska zveza za tobačno kontrolo "Ženske in tobak" 
 • Doc. dr. Edvin DERVIŠEVIĆ, dr.med., Katedra za medicino športa pri fakulteti za šport, UL "Zdravje žensk in šport" 
 • Anka OSTRMAN, ZDUS- Zveza društev upokojencev Slovenije "Zdravje starejših žensk"  
 • Lidija JERKIČ, univ. dipl. prav., podpredsednica Državnega sveta in predstavnica delojemalcev "Zdravje žensk na delovnem mestu"  

Posvet sta vodila: prof. dr. Rok Tavčar (1. del) in Barbra Moškrič (2. del).


Vsi prispevki so dostopni na naslednji povezavi --->>

 

 
< Nazaj   Naprej >
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami