Prva stran
Skupine za samopomoč Društva DAM Natisni E-pošta
Vpisal: Hister Caprae   
21. 08. 2008

ImageSkupine za samopomoč, ki potekajo v  Ljubljani, , so namenjene druženju posameznikov z depresijo in anksioznimi motnjami. Za osebe s temi težavami si stroka največkrat ne vzame dovolj časa, poleg tega so velikokrat socialno izolirani zaradi sramu in stigme, ki spremlja te motnje. Skupine za samopomoč so zato namenjene skupinskemu premagovanju ovir pri druženju, vzpostavljanju socialne mreže ter medsebojnemu spodbujanju.

Skupine za samopomoč so idealen način, kako se posamezniki lahko izpostavljajo v družbi soljudi, ki jih natanko razumejo, saj preživljajo enake težave. Pogosto je skupina za samopomoč osrednja oporna točka v življenju posameznika z duševno motnjo. Mnogi udeleženci skupin šele na srečanjih zberejo pogum, da bi stopili do psihiatra. Skupine vodijo prostovoljci, člani društva, ki so prav tako preboleli depresijo oz. so se ali se borijo z anksioznimi motnjami. Njihovo znanje temelji na lastnih izkušnjah, knjigah, izobraževanju na predavanjih, seminarjih in konferencah s tega področja.

 skupine Skupin za samopomoč v Ljubljani se predstavLJA

Skupaj smo krmarili med čermi strahov in dvomov. Z veliko mero vztrajnosti in dobre volje, predvsem pa z veliko poguma, je skupina dokazala, da – ZMORE.  Z medsebojnim spodbujanjem, z ogromno človeške topline in skrbi drug za drugega, se je razvila klima zaupanja in s tem možnost za spremembe.

Skupino vodita  Masi in Ana E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Termini srečanj v napovedniku dogodkov Poglej v Napovednik    

Pravila skupine za samopomoč društva DAM

Splošno:
Skupina je odprtega tipa, udeležba na skupini pa je prostovoljna in ni plačljiva.
Skupina deluje v okviru društva DAM. Srečanje skupine se odvija v prostorih, ki jih je društvo DAM dobilo v uporabo.
Skupina ni terapevtska skupina, ampak podpornega tipa. Največji pomen samopomočne skupine izhaja iz samega imena: deluje na principu sprejemanja, razumevanja in spodbujanja. Pozitivne izkušnje dajo drugim spodbudo in moč. Torej sprejemamo ko potrebujemo in dajemo, ko lahko..
Skupina je namenjena ljudem s težavami z anksioznostjo in depresijo. Anksioznost in depresija se lahko pojavljata tudi v kombinacijami z drugimi duševnimi motnjami. V tem primeru je pomembno, da je uporabnik vključen psihiatrično zdravljenje in da ima ohranjen stik z realnostjo.
 
Pravila:
•   Na skupino se prihaja točno. Enkratno utemeljeno zamudo se napove vodji skupine
•   Uporaba mobilnih naprav na skupini je moteča in zato nezaželjena
•   Prisotost na skupini bo odklonjena osebam, ki bodo pod vplivom alkohola, drog ali nepredpisanih zdravil.
•   Ni dovoljeno vpadanje v besedo drugim.
•   Uporabniki skupine lahko sprašujejo druge uporabnike skupine, vendar upoštevaje njegovo dostojanstvo in strpen dialog. Uporabnik sam presodi ali bo na zastavljena vprašanja odgovarjal.
•   Nesprejemljiva je narodna, rasna, versko , spolna ali kakršna koli nestrpnost.
•   Lastnih terapevtskih izbir ni dovoljeno vsiljevati  ostalim članom. Vsak posameznik je edinstven in prav tako specifična je tudi terapija posameznika.
Vodja skupine oz. drugi predstavnik društva ima pravico, da enkratno ali stalno odslovi uporabnika, ki se ne drži pravil obnašanja na skupini in s svojim delovanjem moti potek skupine in ostale uporabnike.

Zaupnost in varovanje podatkov
:
Delovanje skupine temelji na zaupnosti. V ta namen člani skupine podpišejo izjavo o zaupnosti. Izpolnjena izjava medsebojno ščiti uporabnike skupine in je jamstvo za ohranjanje zaupnosti. Uporabniki se lahko tudi izven termina skupine med seboj pogovarjajo o temah, ki se nanašajo na skupino, vendar ne smejo o tem poročati tretjim osebam, ki niso uporabniki skupine. Uporabniki se lahko o zadevah, ki se dogajajo na skupini pogovarja z strokovnim osebjem, ki je prav tako zavezano k zaupnosti (psihologi, psihiatri, zdravniki).
Na skupini se vodi lista prisotnosti, s katero se beleži obiskovanost skupine. Omenjena lista služi kot dokaz o delovanju skupine. Tretjim osebam se ne podaja osebnih podatkov o uporabnikih skupine, temveč se zgolj navaja število prisotnih uporabnikov.Liste prisotnosti se uporablja, kot dokaz o obstoju in delovanju skupine v stiku z drugimi tako vladnimi kot nevladnimi organizacijami, ki podpirajo delovanje skupine ali društva DAM. 
Na skupini lahko uporabniki vodji posredujejo tudi svoje kontaktne informacije, s katerimi jih sproti obveščamo o aktivnostih skupine in prav tako društva DAM. V ta namen zbiramo e-mail naslove, kot tudi GSM številke uporabnikov.
Omenjeni podatki bodo varovani v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Pritožbe:
Dvakrat letno prejmejo udeleženci skupin vprašalnik o zadovoljstvu.Na ta način imajo uporabniki možnost oceniti kvaliteto dela, kakor  tudi podati pohvale in pripombe.
V primeru pritožb nad potekom skupine se opozori vodjo skupine. V nasprotnem primeru se uporabnik obrne  neposredno na društvo DAM na mail E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript . Društvo bo presodilo način dela na skupini oz. ustreznost pravil  in o ugotovitvah obvestilo uporabnika.

Zadnja sprememba ( 05. 12. 2018 )
 
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami