VABILO NA PREDSTAVITEV KNJIGE Natisni E-pošta
Vpisal: Hister Caprae   
17. 03. 2008

Image IN NA SKLOP PETIH PREDAVANJ
na temo knjige JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne Psihologije
Avtor: Dr. MATEJ ČERNIGOJ
V ZALOŽBI IPSA so izdali novo knjigo z naslovom JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne psihologije avtorja dr. Mateja Černigoja. Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo 31. 03. 2008 ob 18.00 uri v prostorih Inštituta IPSA. Ob tej priložnosti boste lahko knjigo kupili po znižani ceni. Predstavitvi knjige bo sledilo 5 predavanj na temo knjige. Lahko se udeležite posameznega predavanja ali pa celotnega sklopa vseh petih predavanj.

Image
Naslovnica knjige dr. Mateja Črnigoja
PREDSTAVITEV KNJIGE:

Matej Černigoj se v pričujoči znanstveni monografiji loteva najpomembnejših vprašanj socialne psihologije. V ospredju je vprašanje odnosa med posameznikom in družbo, na katerega pa ni mogoče odgovoriti brez pojasnitve socialne motivacije. Avtor oblikuje novo celostno teorijo socialne psihologije, v katero so vgrajeni vsi pomembnejši pojavi tega področja, vendar videni z novega vidika, ki predstavlja svežo in izvirno rešitev. Pri tem velja izpostaviti predvsem originalno pojasnitev sebstva kot avtopoetske enote ter opredelitev pojma socialne resničnosti. Zaradi izjemne širine pri obravnavi temeljnih vprašanj odnosa med posameznikom in družbo ter jasno opredeljenih epistemoloških in ontoloških izhodišč pa je Černigojev model uporaben ne le za (socialno) psihologijo, pač pa za družboslovje v celoti. Delo krasi tudi uporabljena terminologija. Visoko notranje konsistenten teoretični model namreč omogoča enoznačno opredelitev vseh ključnih pojmov, kar je v socialnopsihološki literaturi praktično brez primerjave.
(Iz recenzije dr. Janeza Bečaja)

O AVTORJU:

Matej Černigoj je doktor znanosti s področja psihologije. Zaposlen je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmet Socialna psihologija I. Socialna psihologija oziroma širše problemsko polje odnosa med posameznikom in družbo je tudi njegovo osrednje raziskovalno področje, ki se mu zadnja leta posveča predvsem z vidika epistemologije in metodologije prvo- in drugoosebnega raziskovanja zavesti ter samospoznavanja.

SKLOP PETIH PREDAVANJ NA TEMO KNJIGE

Predstavitvi knjige bo sledilo 5 predavanj, v katerih se bo predavatelj Matej Černigoj dotaknil naslednjih tematik:

 1. Socialna psihologija kot izhodišče za spoznavanje človeka (07.04.2008) Človek je družbeno bitje, družbo sestavljamo ljudje.
  Človeka ne moremo razumeti, če ga izločimo iz konteksta njegovih medosebnih in širših socialnih odnosov, prav tako ne moremo razumeti družbenih dogajanj, če jih obravnavamo kot neodvisna od človeških bioloških in psiholoških značilnosti. Socialna psihologija je znanstveno področje, ki se najbolj neposredno sooča z izzivom tega dvojnega pogleda. Na predavanju bo podan kratek pregled zgodovine, prevladujočih tem ter odprtih znanstvenih in epistemoloških vprašanj socialne psihologije, nakazan pa bo tudi pomen razumevanja človekove družbene narave za psihološko, psihoterapevtsko in samospoznavalno delo z ljudmi.

 2. Organska, afektivna in kognitivna podlaga družbenosti (14.04.2008)
  Razumevanje človekove družbenosti ne more mimo dejstva, da je vsak posamezen človek biološki organizem. Temu se še posebno ne moremo izogniti, če hočemo poleg oblik in pojavov družbenega življenja razumeti tudi vzroke zanje. Na predavanju bo najprej razložena avtopoetska organizacija življenja, katere vzorec lahko opazimo tudi na ravni človekovega psihološkega in morebiti družbenega delovanja. Nadalje bodo razdelani instinkt, enakcija in kognicija kot tri glavne oblike biološkega védenja, ki jih povezuje model treh avtoregulacijskih podsistemov. Razložena bo tudi posebnost človekove kognicije, ki sloni na simbolni komunikaciji. Vse to predstavlja podlago za razumevanje sebstva, socialne motivacije ter socialne resničnosti.

 3. Sebstvo in socialna motivacija (21.04.2008)
  Sebstvo je psihološki proces, ki se oblikuje v interakciji med človekovo biološko zasnovo ter njegovim socialnim okoljem. Predstavlja vezni člen med naravo in družbo, brez upoštevanja katerega ne moremo razumeti ne človekove socialnosti, ne njegove individualnosti. Razumevanje sebstva pa zahteva predhodno pojasnitev socialne motivacije, torej narave tistih prirojenih in v socializaciji pridobljenih teženj, zaradi katerih ljudje iščemo stik z drugimi ljudmi, smo občutljivi za vplivanje z njihove strani in želimo vplivati nanje. Na predavanju bodo razdelane različne ravni socialne motivacije, predvsem pa bo predstavljena originalna pojasnitev sebstva kot avtopoetskega procesa. Izpostavljene bodo implikacije takega pogleda na sebstvo za razumevanje psihopatologije na eni in duhovnih teženj na drugi strani.

 4. Socialna resničnost (05.05.2008)
  Socialna resničnost nastane, ko se resničnosti posameznih ljudi med seboj ujamejo tako, da druga drugo potrjujejo in se medsebojno vzdržujejo. Čeprav ustvarjena od ljudi, je socialna resničnost za vsakega posameznika okolje, ki je skoraj tako objektivno kot fizično in velikokrat bolj pomembno od le-tega. Na predavanju bodo najprej predstavljena ontološka področja stvarnosti, dejanskosti in resničnosti, nato pa izpeljan pojem socialne resničnosti. Sledila bo razdelava strukture tega pojava in z upoštevanjem avtopoetske narave sebstva predvsem njegove dinamike, kot se ta kaže v različnih pojavih socialnega vplivanja. Izpostavljene bodo implikacije zavedanja človekove umeščenosti v socialno resničnost za psihološko delo z ljudmi.

 5. Socialna psihologija kot bivanjska znanost (12.05.2008)
  Problem odnosa med posameznikom in družbo kot osrednje vprašanje socialne psihologije ni le abstrakten znanstven problem, ampak se zelo intimno dotika vsakega človeka. Bolje rečeno, vsak človek, kot sebstvo, pravzaprav je ta problem. Je potemtakem mogoča znanost, ki bi se s problemom odnosa med posameznikom in družbo soočila na tej primarni ravni, kar pomeni, da ga ne bi poskušala le teoretično razložiti, ampak tudi dejansko, na ravni doživljanja vsakega posameznega raziskovalca razrešiti? Zadnje predavanje tega ciklusa bo posvečeno možnostim aplikacije predstavljenega teoretičnega modela za znanost in delo na sebi, ki na tem tako intimnem področju raziskovanja prenehata biti ločeni udejstvovanji. Izpostavljena bodo bistvena določila znanstvenosti, na podlagi katerih bo predstavljena vizja bivanjske znanosti, ki ne izhaja iz zahteve po objektivnosti, ampak iz intersubjektivnosti kot osnovne danosti človeškega bivanja.

KDAJ: Predstavitev in predavanja se bodo začela ob 18.00 uri in se zaključila ob približno 20.00 uri. K

KJE: Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Stegne 7, 1000 Ljubljana.

PRISPEVEK: Predstavitev knjige je brezplačna. Cena za posamezno predavanje je 8 EUR. Če se udeležite celotnega sklopa petih predavanj, se vam šteje 20 % popust. Kotizacijo lahko pred posameznim predavanjem nakažete na transakcijski račun inštituta IPSA (Naslov: Inštitut IPSA, Zg. Gameljne 55a, 1211 Ljubljana-Šmartno. Št. Tr. Računa: 02032-0254270905).

PRIJAVE IN NAROČILO KNJIGE:

Inštitut za integrativno
psihoterapijo in svetovanje
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 511 10 29; 041 232 654
e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
Spletna stran: www.institut-ipsa.si

 

 
< Nazaj   Naprej >
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami