Prva stran arrow Pravila uporabe
Pravila uporabe Natisni E-pošta
02. 08. 2006


PRAVILA UPORABE spletišča DAM

spletne točke Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami


Splošno


Spletna stran www.nebojse.si je zasnovana kot miren pristan, v katerem osebe, ki trpijo za različnimi anksioznimi motnjami in depresijo lahko med seboj svobodno komunicirajo, se vzpodbujajo in z lastnimi izkušnjami pomagajo druga drugi.

Spletišče je ustanovila in ga upravlja skupina prostovoljk in prostovoljcev, ki imajo tako ali drugače izkušnje z anksioznostnimi motnjami ali depresijo in je pripravljena laično pomagati soljudem s tesnobnimi motnjami in depresijo. Uredniška ekipa, ki jo sestavljajo moderatorji ali moderatorke ter administrator je zavezana k “dobremu delovanju”, kar pomeni, da vedno ukrepa v dobro splošnega vzdušja na forumu. Včasih je nemogoče preveriti vse vpise uporabnikov, zato člane foruma vabimo, da uredniškemu osebju preko osebnega sporočila sporočijo morebitne kršitve spodaj navedenih pravil, ki so bile spregledane.

Moderatorke in moderatorji niso usposobljeni za delovanje v kriznih situacijah, zato članice in člane ter spoštovane bralce pozivamo, naj v skrajnih primerih pokličejo na krizne telefone, ki jih navajamo na naslednji povezavi:  http://www.nebojse.si/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=921&Itemid=85 . Nikar ne odlašajte, če ste pred samomorom, pokličite ZDAJ!

Zaradi povečanih potreb uporabnic in uporabnikov, da razpravljajo tudi o duševnih motnjah, ki presegajo anksiozne motnje in depresijo, smo uporabnicam in uporabnikom omogočili tudi posebno rubriko, ki je neprijavljenim članicam in članom prikrita, saj se je izkazalo, da bi jih te tematike utegnile vznemirjati. Za sodelovanje v tej posebni rubriki je pogoj posebna prijava uporabnice ali uporabnika administratorju.

Pravila veljajo tako za sodelovanje v komentarjih pod novicami/članki na spletni strani, v forumu, v osebnih sporočilih (in v perspektivi tudi v klepetalnici).

Sodelovanje s prispevki ob člankih in novicah na portalu, kakor tudi sodelovanje na forumu je omogočeno samo registriranim ter prijavljenim članicam in članom.  Registrirate se posebej za portal in posebej za forum, oboje je brezplačno.


Na portalu, v forumu in v osebnih sporočilih je prepovedano:

 • Žaliti, zmerjati, poniževati ter drugače napadati ostale uporabnike in uporabnice foruma,
 • Groziti ali nadlegovati druge uporabnike in uporabnice foruma,
 • Objavljanje komercialnih vsebin: reklamiranje, verižnih pisem, vabil k različnim plačljivim dejavnostim ali terapijam in piramidalnih shem. Če želite na spletni strani ali forumu postaviti svoj oglas, stopite v stik z Uredništvom,
 • Lažno zlorabljanje nadimka (nick namea) druge članice ali člana foruma,
 • Politično ali religiozno agitiranje ter spreobračanje,
 • Vznemirjati uporabnike in uporabnice foruma s samomorilskimi grožnjami,
 • Sovražno govorjenje, sploh glede narodnostne pripadnosti, spola, rase ali spolne usmerjenosti,
 • Objavljanje vpisov s citati iz zasebne elektronske pošte, osebnih sporočil ali drugih oblik komunikacije, pri kateri druga oseba ni izrecno dovolila citiranja,
 • Žaljenje, zmerjanje ali grožnje članom moderatorske ekipe,
 • Objavljanje vpisov s spolno neprimerno vsebino ali pornografskimi vsebinami. Kakršenkoli neprimeren slikovni material s spolno vsebino bo takoj izbrisan. Pogovori o spolnosti pa kljub temu niso prepovedani, če se nanašajo na anksioznost in depresijo,
 • Objavljanje obsežnih slikovnih dokumentov, glasbenih ali filmskih datotek, če le-te presegajo od administratorja dovoljene velikosti in članica ali član predhodno za objavo ne pridobi soglasja uredništva,
 • Objavljanje avtorskih člankov, prispevkov ter ostalih vsebin brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic,
 • Javno obravnavati vsebine, ki se predelujejo na terapevtskih urah in so zaupne narave (terapevtski dogovor).
 • Odpiranje podvojenih tem. Dolžnost moderatorja je, da v primeru podvojene teme le-to zaklene in naredi preusmeritev na obstoječo temo ali pa teme združi.

Vpise, ki kršijo zgornje prepovedi, lahko uredniki spletne strani in foruma pobrišejo brez obrazložitve. Če uporabnica ali uporabnik objavi nov vpis z neprimerno vsebino, prejme opozorilo oz. opomin člana uredniške ekipe.

Če uporabnica ali uporabnik kljub opozorilom urednikov nadaljuje s kršitvami pravil, ga lahko uredniki začasno ali za zmeraj izključijo s foruma. Uredniška ekipa ima diskrecijsko pravico, da za forum moteče uporabnike ali uporabnice izključi (bana), če po presoji članov uredniške ekipe motijo dobro in mirno vzdušje na forumu. O izključitvi prejme uporabnik ali uporabnica obvestilo, v katerem administrator ni dolžan sporočiti obrazložitve.

Druga pravila:

 • Registriranje: vsaka članica oziroma član ima lahko na forumu samo eno registrirano identiteto (nadimek). Več identitet istega uporabnika povzroča zmedo in lahko vznemiri ostale uporabnike,
 • Uporaba iste identitete za dva ali več članov ali članic ni dovoljena,
 • Vsaka rubrika ima določen namen, zato uporabnice in uporabnike prosimo, naj pred objavo vpisa premišljeno izberejo pod forum, ki je najbližji njihovemu vpisu oziroma vprašanju. Poleg vsake rubrike je tudi opis vsebin, ki vanjo sodijo,
 • Posamezne teme so vsebinske enote. Če uporabnica ali uporabnik ne odgovarja samo na vsebine, ki jih obravnava posamezna tema, naj po premisleku odpre samostojno temo, da ne preusmerja debate,
 • "Avatarji" oziroma sličice od nadimku: dovoljena je le uporaba statičnih "avatarjev". Postopek izbire in objave "avatarja" je opisan na forumu v rubriki "Sporočila in odzivi / tehnična pomoč…", 
 • Brisanje prijave: če želi članica oziroma član prenehati sodelovanje na forumu, naj enostavno ne objavlja več prispevkov in pobriše vse osebne podatke v "osebnih nastavitvah", ostal bo le nadimek iz foruma.

Pravila za novinarje, raziskovalce, neprofitne organizacije ter drugo strokovno osebje ali študente in ostale, ki želijo forum uporabljati v namene zbiranja podatkov v določene zasebne, službene ali strokovne namene:

 • Na forumu lahko sodelujete samo s predhodnim dovoljenjem uredništva in v okviru dogovorjenega sodelovanja (število vpisov, njihova vsebina),
 • Uredništvo vam lahko po dogovoru omogoči objavo povezav na druge spletne strani organizacij in projektov pod kategorijo “povezave” na spletni strani Društva DAM,
 • Brez izrecnega dovoljenja uredniške ekipe ter članic in članov foruma njihovih vpisov ni dovoljeno citirati,
 • V vsaki temi, ki jo odprete, morate po načelih poštenosti in osebne integritete obvezno pojasniti:
  a) kdo ste;
  b) kaj počnete;
  c) kakšen je vaš cilj ali namen raziskovanja/sodelovanja na forumu;
  d) kje in kako nameravate uporabiti podatke, pridobljene na forumu;
  e) kako bo pridobivanje podatkov/vaše sodelovanje na forumu koristilo ali kako drugače vplivalo na pozitivni razvoj področja anksioznih motenj in depresije.
 • Poudarjamo, da nobene vsebine iz prispevkov naših uporabnikov ne smete uporabiti v nobenem primeru, če za to ne pridobite dovoljenja uporabnika in administratorskega osebja. Upoštevajte pravila, saj je pridobivanje podatkov brez razlage kdo ste in za kaj boste podatke uporabili navadna goljufija in zloraba zaupanja.

Praktična navodila za nemoteno komunikacijo na portalu in na forumu ali "netiketa"

 • Novi temi ali osebnemu sporočilu dajte razumljiv in natančen NASLOV.
 • Skrbno oblikujte svoje sporočilo, saj ga berejo tudi drugi. Pomislite na vsebino, pazite na pravopis, na ločila. Kratka sporočila bodo večkrat prebrana kot dolga.
 • Uporabljajte čim manj okrajšav oziroma naj bodo le-te splošno znane. 
 • Pri uporabi humorja in ironije bodite posebej pozorni in previdni: komunikacija na spletu se močno razlikuje od osebne komunikacije. Namen lahko nakažete s simboli (smeškoti). Uporabljajte premišljen humor (šalo najprej aplicirajte nase) in imejte v mislih, da tudi humor lahko za nekoga ustvari nelagodje. Slabonameren ali žaljiv humor NI sprejemljiv.
 • Spoštujte zaupanje in zasebnost drugih članov ter njihovih vpisov in sporočil. Varujte in ohranjajte svojo in zaupnost sogovornikov na forumu, kakor bi želeli, da oni ohranjajo vaše.
 • Spoštujte pravico vsake članice in člana spletne strani in foruma do lastnega mnenja in obdržite vse debate v pozitivnem vzdušju. Premislite pri sebi, preden odgovorite z jezo. Diplomatski odgovor ter prijazno pojasnilo velikokrat mnogo bolje zaležeta in hkrati ne kvarita dobrega vzdušja. Namen tega foruma je namreč ponuditi spodbudno okolje za izmenjavo informacij.
 • Ne pozabite, da so vaši vpisi na forumu javni in vidni vsakomur, zato uporabljajte nadimek in ne opisujte zasebnih okoliščin in podatkov, za katere ne želite, da bi jih poznala vaša okolica.

Zanikanje odgovornosti

Spletna stran DAM oziroma noben član administratorskega osebja ni odgovoren uporabnikom strani za vsebino, kvaliteto, učinek ali druge vidike katerih koli informacij, ki jih na forumu posredujejo uporabniki. Prav tako DAM ne odgovarja za napake v prenosu danih informacij. Spletna stran DAM ni odgovorna nobeni osebi za morebitno škodo zaradi uporabe te strani. Uporabniki potrjujejo prevzem odgovornosti za vsakršna tveganja in/ali odgovornost za morebitno izgubo ali škodo zaradi uporabe te strani. Spletna stran DAM ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabniško zlorabo ali napačno uporabo te strani.

 

Pogoji za sodelovanje na spletni strani DAM, na forumu DAM in v klepetalnici
Ob prijavi na spletno stran DAM oziroma na forum izjavljam naslednje:

 1. Prebral sem pravila uporabe spletišča DAM in se strinjam z njimi,
 2. izrecno se strinjam s prebranim odstavkom o zanikanju odgovornosti,
 3. zavedam se, da kršenje navedenih pogojev lahko pomeni odvzem pravic uporabe te spletne strani,
 4. zavedam se, je spletna stran DAM laična stran, ki jo upravljajo laični prostovoljci z dobrim namenom, večino vpisov pa vpisujejo laične osebe in zato spletna stran DAM ne more biti preprosto nadomestilo za obisk strokovnjaka, zdravnika psihologa ali psihiatra, in
 5. zavezujem se, da spletne strani DAM in katerekoli informacije na njej ne bom uporabil na nezakonit način ali način, ki spodbuja druge, da sodelujejo v nezakonitih aktivnostih.

Uredništvo spletišča DAM

zadnja redakcija: januar 2007


Zadnja sprememba ( 16. 05. 2016 )
 
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami