Prva stran arrow Literatura
Literatura Natisni E-pošta

 

V tej Rubriki poskušamo predstaviti vso nam znano dostopno literaturo na temo depresije in drugih anksioznih motenj. Literaturo smo razvrstili v tri pod rubrike, ki so spodaj navedene. Upamo, da bo marsikomu v pomoč, a če mislite, ali ste opazili, da na seznamu kaj manjka nam prosim pošljite sporočilo na e-mail društva kar tukaj, kjer lahko tudi pripnete dokument, če ga imate pri roki. Bolj podrobno o literaturi pa lahko prediskutirate v našem Forumu.

 

 Priročniki in nasveti za samopomoč pri anksioznosti in depresivnih stanjih
 Strokovna literatura
 Diplome, specialistična dela...

 

Priročniki in nasveti za samopomoč pri anksioznosti in depresivnih stanjih
Gartner, Karl / Vrbinc, France: Na koncu predora je luč : zdravila za dušo - poti iz življenjskega strahu, Celovec, Ljubljana, Dunaj, Mohorjeva založba, cop. 1998, 174 str. (strah, anksioznost, stress, psihosomatske težave, duševne motnje, preprečevanje, psihotehnike, psihološki nasveti)
Zalokar, Jurij: O tesnobi našega časa: anksioznost in anksiozna stanja, Celje, Mohorjeva družba, 1983, 92 str. (psihiatrija, anksioznost, strah, zdravljenje)
COBISS.SI-ID............ : 936456
Vočko, Mojca: Tesnoba in depresija - z roko v roki: depresivnosti je vedno več, Zdravje, Letn. 24, št. 269 (jul. 2002), str. 21-24 (depresivnost, tesnoba, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 7682102
Kabza, Helga / Meyendorf, Rudolf: Depresije in strah: zdravljenje, zdravila, samopomoč, Logatec: Kele & Kele, 1998, 242 str. (depresija, depresivna motnja, poljudna dela anksioznost, zdravljenje, strah, duševne bolezni, etiologija, antidepresivi, psihoterapija, samomorilno vedenje, samopomoč)
COBISS.SI-ID............ : 79262720
Davis-Raskin, Valerie: When words are not enough, New York, Broadway books, cop. 1997, XVIII, 318 str. (reševanje problemov, ženske, depresija, anksioznost, medikacija)
COBISS.SI-ID............ : 54629
Savage, Elayne: Don't take it personally!: the art of dealing with rejection, Oakland (CA), New Harbinger publications, cop. 1997, X, 226 str. (osebnostna rast, samopomoč, anksioznost, reševanje, problemov)
COBISS.SI-ID............ : 57189
Rechtschaffen, Stephan: Time shifting: a revolutionary new approach to creating more time for your life, London [etc.], Rider, cop. 1996, XIII, 238 str. (stress, anksioznost, medosebni odnosi, organizacija, prosti cas)
COBISS.SI-ID............ : 57701
Lawson, Michael: Facing anxiety and stress: [a practical handbook], London, Sydney, Auckland Hodder & Stoughton, 1995, XX, 132 str. (stress, anksioznost, samopomoč, priročniki)
COBISS.SI-ID............ : 441445
Fossum, Lynn: Managing anxiety, London, Kogan Page, 1993, 75 str. (anksioznost, tesnoba strah, custva)
COBISS.SI-ID............ : 469349
Burns, David D.: The feeling good handbook, New York, Plume Book, cop. 1989, (1990 printing), xviii, 587 str. (kognitivna terapija, psihoterapija, osebnostni razvoj, anksioznost, komunikacija)
COBISS.SI-ID............ : 475493
Sheehan, Maureen: Fears, phobias and panic: a self-help guide to agoraphobia, London, David Fulton, 1988, 139 str. (anksioznost, strah)
COBISS.SI-ID............ : 974409
Marshall, John R. / Campominosi, Elena: La paura degli altri: dalla timidezza agli attachi di panico, Milano, Longanesi & C., 1995, 262 str. (duševne motnje, anksioznost, družabna anksioznost, strah, psihoterapija, psihološki nasveti, priročniki)
COBISS.SI-ID............ : 2782135
Carlson, Karen J. / Eisenstat, Stephanie A. / Ziporyn, Terra: The women's concise guide to emotional well-being, Cambridge, London, Harvard University Press, 1997, 248 str. (duševni stress, depresija, anksioznost, motnje metabolizma, ženska)
COBISS.SI-ID............ : 3248457
Trickett, Shirley: Coping successfully with panic attacks, London, Sheldon, 1994, 120 str. (popularna psihologija, panika, strah, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 7148130
Lauster, Peter: Lassen Sie der Seele Flügel wachsen: Wege aus der Lebensangst, Wien, Düsseldorf, Econ, 1978, 302 str. (strah, psihoterapija, anksioznost, duševne motnje, nevroze, psihologija, psihološki nasveti)
COBISS.SI-ID............ : 10684729
Weekes, Claire: Kako ohranimo zdrave živce, Ljubljana: Ganeš, 1991, 172 str. (nevroze, depresija, anksioznost, zdravljenje, psihološki nasveti)
COBISS.SI-ID............ : 22578176
Barlow, David H. / Craske, Michelle G.: Mastery of your anxiety and panic, Albany, New York, Graywind, 1989 (anksioznost, duševne motnje, panika)
COBISS.SI-ID............ : 28598529
Bertoncelj, Brane: Kako se odzivamo na krizne situacije, Bancnik, št. 2 (1993), str. 18-19 (psihologija, labilnost, anksioznost, depresija)
COBISS.SI-ID............ : 36036352
Kennerley, Helen: Overcoming anxiety: a self-help guide using cognitive behavioral techniques, London, Robinson, 1997, XVI, 181 str., [28] str. (psihoterapija, vedenjska terapija, psihopatologija, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 42783489
Lindenmann, Rolf: Angst - Ursachen und Überwindung, Berneck: Schwengeler, 1995, 58 str. (strah, anksioznost, preprecevanje, psihološki nasveti)
COBISS.SI-ID............ : 51345152

Vidna tèma : izpoved o depresiji / William Styron ; [prevedla Eva Tomič; spremno besedo napisala Vesna Švab]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 87 str. : ilustr. ; 21 cm. -(#Zbirka #Upanje)
COBISS.SI-ID............ : 251491584

Depresija za telebane / Laura L. Smith in Charles H. Elliott ; predgovor napisal Aaron T. Beck ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik, Ana Šorc]. - 1.izd. - Ljubljana : Pasadena, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - XX, 363 str. ilustr. ; 24 cm
COBISS.SI-ID............ : 247079424

Bipolarna motnja za telebane : [razumite manično depresijo in odkrijte najnovejše oblike zdravljenja] / Candida Fink and Joseph Kraynak ; [prevod Darja Budja]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena : DAM, Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVIII, 340 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
COBISS.SI-ID............ : 247727872

Premagovanje anksioznosti za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik, Ana Šorc]. - 2. izd., 1. natis. -Ljubljana : Pasadena : Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi
motnjami : Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVI, 340 str. : ilustr. ; 24 cm
COBISS.SI-ID............ : 252656128
Go to Top
 
Strokovna literatura
Adamčič Pavlović, Doris: Panična motnja v: Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije, Zbornik1, Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, Ljubljana,  Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2004.  
Kocmur, Marga: Stanja tesnobe, v: Pomoč človeku v stiski / urednica Onja Tekavčič-Grad, Ljubljana, 1994, Str. [61]-65 (psihologija, psihofiziologija, duševna higiena, tesnoba, psihosomatika, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 70592000
Zupan, Damjana / Stamos, Vladislava: Fobične, anksiozne in obsesivno-kompulzivne motnje, v: Nevrotske, stresne in somatoformne motnje v splošni medicini in psihiatriji / [urednika Brane Brinšek, Vladka Stamos], Begunje, Psihiatrična bolnišnica, 1997, Str. 25-37 (etiologija, fobične motnje, zdravljenje, diagnostika, anksiozne motnje, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 8580057
Lamovec, Tanja: Priročnik za psihologijo motivacije in emocij, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 1988, 380 str. (emocija, emocionalnost, družabnost motivacija, seksualnost, ljubezen, anksioznost, depresija, empatija)
COBISS.SI-ID............ : 31049
Kersnik, Janko: Prepoznavanje znakov depresije in anksioznosti, v Kronična bolečina, sladkorna bolezen, depresija in preventivni program / IV. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 2002, Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003, str. 78-84 (depresija, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 1017317
Lamovec, Tanja: Novejše razlage anksioznosti, Anthropos, Letn. 11, št. 2/3 (1981), str. 19-26 (anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 9983074
Kocmur, Marga ur.: Prepoznavanje in pomoc ljudem v duševni stiski: zbornik prispevkov s seminarja 25. in 26. november 1994, Ljubljana: Republiški strokovni kolegij za psihiatrijo, 1994, 81 str. (psihoterapija, anoreksija, duševni stress, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 1652553
Praper, Peter: "Vi" ali "ti" oziroma kako reducirati lastno anksioznost v grupi: Posvetovanje psihologov Slovenije, Radenci, november 1985, Ljubljana, Društvo psihologov, SR Slovenije, 1986, str. 231-234 (psihologija, psihoterapija grupe, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 1753860
Maric, Jovan: Anksioznost, nevroze, depresije, Ljubljana, Lek, 1988, 23 str. (psihične bolezni)
COBISS.SI-ID............ : 2094082
Jurišic, Branka D.: Mislim, torej ... se tako tudi vedem: spremljanje motečih oblik vedenja s spreminjanjem iracionalnih prepričanj, Defektologica slovenica, Let. 5, št. 1 (april 1997), str. 7-34 ( motnje vedenja, anksioznost, hiperaktivnost, učne težave)
COBISS.SI-ID............ : 2689353
Puklek Levpušček, Melita: Modeli socialne anksioznosti, Psihološka obzorja, Vol. 6, št. 3 (september 1997), str. 63-75 (socialna psihologija, socialna anksioznost, samopodoba, modeli)
COBISS.SI-ID............ : 17860445
Tomori, Martina: Anksioznost v adolescenci - del razvoja ali začetek nevrotskih motenj = Anxiety in adolescence - the part of development or the start of neurotic disturbances: Zdravstveno varstvo, Letn. 31, št. 1/2 (1992), str. 15-17 (psihologija mladostnikov, anksiozne motnje)
COBISS.SI-ID............ : 30703872
Flaker, Vito: Reichov stroj deluje, Anthropos, Let. 22, št. 3-4 (1990), str. 291-308 (psihoanaliza, anksioznost, nevroza)
COBISS.SI-ID............ : 33531392
Kompan, Katarina / Bilban, Katja / Musek, Janek: Anksioznost, emocionalne poteze osebnosti in soočanje s stresom, Anthropos, Let. 24, št. 5/6 (1992), str. 180-195 (anksioznost, čustva, stress)
COBISS.SI-ID............ : 34153216                                                                                    
Go to Top
Lamovec, Tanja: Novejše razlage anksioznosti, Anthropos, Letn. 11, št. 2/3 (1981), str. 19-26 (anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 9983074
Korenjak, Roman: Običajno zdravljenje anksioznosti, ki se pojavlja ob nekaterih boleznih: slovenski komentar, JAMA, št. 6 (1997), str. 29-30 (anksiozne motnje, psihologija, zdravljenje z zdravili, depresija, družinska terapija
COBISS.SI-ID............ : 8160729
Mujabašič, Milada: Somatomorfne motnje in anksioznost, v: Srečanja psihoterapevtov. 1, Zbornik psihoterapevtske sekcije Slovenskega zdravniškega društva / [uredili Franc Peternel, Meta Kramar, Roman Korenjak], Ljubljana, Psihoterapevtska sekcija Slovenskega zdravniškega društva, 1994. [št.] 1 (1994), str. 249-256 (psihosomatika, anksioznost, simptomi)
COBISS.SI-ID............ : 47252224
Rotvejn-Pajič, Leonida: Kombiniranje tehnik v vedenjski in kognitivni terapiji, Psihološka obzorja, 1874, Letn. 10, št. 1 (2001), str. 81-90 (anksioznost, depresivnost, agresivnost, hiperkinetična motnja, kognitivne in vedenjske tehnike)
COBISS.SI-ID............ : 15068514
Petek, Davorina: Anksioznost in panika, v: Družinska medicina, Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, Slovenskega zdravniškega društva, 2002, Str. 235-237 (družinska medicina, fobije, nevroze, anksiozne motnje, panična motnja)
COBISS.SI-ID............ : 15150041
Milač, Borut: Anksioznost in depresija, Viceversa, št. 5, (november 1994), str. 50-55 (psihopatologija, anksioznost, depresija, simptomatika)
COBISS.SI-ID............ : 77300736
Kocmur, Marga: Zdravljenje anksiozno-depresivnih stanj z zdravili, Viceversa, št. 5, (november 1994), str. 72-81 (anksioznost, depresija, zdravljenje, psihofarmaki
OBISS.SI-ID............ : 77316608
Kores-Plesničar, Blanka: Taksonomska in terapevtska problematika depresije in anksioznosti, Viceversa, št. 8, (september 1995), str. 5-10 (depresija, anksioznost, taksonomija, terapija)
COBISS.SI-ID............ : 77560320
Drinovec, Jože / Ivanuša, Marijan Pečar, Milka: Farmakoepidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja duševnih bolezni = Pharmacoepidemiologic and
pharmacoeconomic aspects of mental illness treatment, Farmacevtski vestnik, Letn. 51, Spec issue (2000), str. 215-221 (duševne motnje, zdravljenje z zdravili, depresivne motnje, anksiozne motnje)
COBISS.SI-ID............ : 11839449
Cvetek, Robert: Učinkovitost metode EMDR pri zmanjševanju anksioznosti, ki jo povzroča priklic nepredelanega spomina, Anthropos, Letn. 34, št. 1/3 (2002), str. 117-128 (anksioznost, spomin, raziskovalne metode)
COBISS.SI-ID............ : 123690496
Meško, Aleksandra: Obravnava socialne fobije v kognitivno vedenjski terapiji, v: Kaj deluje v psihoterapiji / Drugi študijski dnevi SKZP, 7-8 junij 2002, Rogla, Slovenija, Maribor, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2003, Str. 86-93 (anksioznost, fobije, samokoncept, socialno vedenje, spoznavno zdravljenje)
Žagar, Dušan: Tesnobnost naših dni in kako jo obvladovati, v: Zbornik predavanj/ [organizirala] Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Endokrinološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ljubljana, Endokrinološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2001, Str. 35-36 (anksioznost, psihoterapija)
Freud, Sigmund: New introductory lectures on psychoanalysis, London, Penguin books, 1991, 247 str. (psihologija, psihoanaliza, sanje, anksioznost, okultizem, instinkti)
COBISS.SI-ID............ : 26430
Rowan, Don / Eayrs, Caroline: Fears and anxieties, London, New York, Longman, 1987, XII, 106 str. (anksioznost, strah, klinična psihologija)
COBISS.SI-ID............ : 119349                                                                                   
Go to Top
Keable, Diana: The management of anxiety: a guide for therapists, New York, Churchill Livingstone, 1997, 229 str. (anksioznost, terapija)
COBISS.SI-ID............ : 191337
Freud, Sigmund / Strachey, James: Introductory lectures on psychoanalysis, London, Penguin books, 1987, 557 str. (psihologija, psihoanaliza, sanje, anksioznost, okultizem, instinkti)
COBISS.SI-ID............ : 215426
Freud, Sigmund / Strachey, James: Historical and expository works on psychoanalysis - History of the psychoanalytic movement, an autobiographical study, outline of psychoanalysis and other works, London, Penguin books, 1986, 470 str. (psihologija, psihoanaliza, avtobiografska študija, anksioznost, okultizem instinkti)
OBISS.SI-ID............ : 216194
Goldberg, David / Peter, Huxley: Common mental disorders: a bio-social model, London, New York, Routledge, cop. 1992, XVI, 194 str. (duševne motnje, duševna, bolezen, čustvene motnje, socialna psihiatrija, anksioznost, biosocialni model)
COBISS.SI-ID............ : 217957
Peck, David F. ur. / Shapiro, Colin M. ur.: Measuring human problems: a practical guide, Chichester, John Wiley & Sons, Cop. 1990, VIII, 406 str. (duševne motnje, psihološki testi, psihoterapija, anksioznost, obsesivne motnje, psihiatrija, psihotične motnje, zasvojenost, motnje hranjenja, motnje spanja, spolno vedenje)
COBISS.SI-ID............ : 382053
Brown, George William ur. / Harris, Tirril ur.: Life events and illness, London, Unwin Hyman, 1989, XVI, 496 str. (bolezni, psihiatrija, psihične bolezni, stress, shizofrenija, depresija, anksioznost, psihične motnje)
COBISS.SI-ID............ : 466922
Vries, Jan de: Stress and nervous disorders, Edinburgh, London, Mainstream publishing, cop. 1985, 126 str. (stress, anksioznost, depresija, alkoholizem, motnje hranjenja)
COBISS.SI-ID............ : 503653
Watkins, Ted R. / Lewellen, Ara / Barrett, Marjie Crow: Dual diagnosis: an integrated approach to treatment, Thousand Oaks, Calif. Sage Publications, cop. 2001, xiii, 194 str. (biopsihosocialni mode, proces reševanja problemov, shizofrenija, depresija, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 516197
Burningham, Sally: Not on your own : the mind guide to mental health, Harmondsworth, Penguin, 1989, 212 str. (duševno zdravje, strokovna pomoč, samopomoč, anksioznost, depresivnost, manična depresija)
COBISS.SI-ID............ : 569445
Seligman, Martin E.P.: Helplessness: on depression, development, and death: with a new introduction by the author, New York, W.H. Freeman and Company, cop. 1992, XXXV, 250 str. (duševni stres, depresija, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 843849                                                                                   
Go to Top
Sifneos, Peter Emanuel: Short-term anxiety-provoking psychotherapy: a treatment manual, [New York], BasicBooks, 1992, XII, 223 str. (psihodinamska psihoterapija, terapija reševanja problemov, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 1012325
Timotijeviæ, Ivana: Odnos anksioznosti i depresivnosti u afektivnim poremeæajima i savremeno lečenje, Psihijatrija danas. 1986, XVIII, 2-3, str .303-310 (anksioznost, depresivnost)
COBISS.SI-ID............ : 1594127
Sarason, Irwin G. / Sarason, Barbara R: Abnormal psychology: the problem of maladaptive behaviour, Upper Saddle River (New Jersey), Prentice Hall, 1996, XIX, 649 str. (psihiatrija, psihopatologija, duševne motnje, anksioznost, perverzije, shizofrenija)
COBISS.SI-ID............ : 6049800
Aracki, Slobodan: Lečenje neurotičnog straha ekspozicijom, Medicinski pregled, 42, 7-8, str. 327-331 (anksioznost, ekspoziciona terapija)
COBISS.SI-ID............ : 8147970
Schwenk, Thomas L: Ameriški komentar: [Obicajno zdravljenje anksioznosti, ki se pojavlja ob nekaterih boleznih] = [Competing priorities and comorbidities. So much to do and so little time], JAMA, št. 6 (1997), str. 27-29 (anksiozne motnje, terapija)
COBISS.SI-ID............ : 8160473
Pfeiffer, Vera: Positively fearless: breaking free of the fears that hold you back, Shaftesbury (Dorset), Rockport (Massachusetts), Brisbane (Queensland): Element, 1995, XV, 172 str. (strah, tesnoba, anksioznost, kognitivna terapija, vedenjska terapija, psihopatologija)
COBISS.SI-ID............ : 8328802
Milovanoviæ, Dimitrije / Živkovic, Ðurdinka: Anksiozni, depresivni i psihosomatski poremecaji: biološka psihijatrija, Beograd, Inter pregled, 1990, 151 str. (anksioznost, depresija, psihosomatske motnje)
COBISS.SI-ID............ : 8433922
Fensterheim, Herbert / Baer, Jean / Düser, Rolf / Düser, Renate: Das Anti-Angst-Training: Verlerne deine Unsicherheiten, Ängste und Phobien, München, Mosaik, 1988, 318 str. (fobije, strah, afekti, psihoterapija, agorafobija, socialna anksioznost, klinična psihologija)
COBISS.SI-ID............ : 9307490
Reading, Anthony: Psychological aspects of pregnancy, London, New York, Longman, 1983
VII, 127 str. (nosečnost, psihologija, anksioznost, zdravstveno vedenje, prenatalna diagnostika, bolečine)
COBISS.SI-ID............ : 9768034
Zuckerman, Marvin ur. / Spielberger, Charles Donald ur.: Emotions and anxiety: new concepts, methods, and applications, Hillsdale, N.J. L. Erlbaum, 1976, X, 362 str. (anksioznost, emocije)
COBISS.SI-ID............ : 13502562                                                                                 
Go to Top
Doctor, Ronald Manual / Kahn, Ada P.: The encyclopedia of phobias, fears, and anxieties, New York, Facts on File, cop. 1989, XI, 487 str. (strah, anksioznost, fobije, fobične motnje)
COBISS.SI-ID............ : 16138082
Starčevič, Vladan: Sindrom anksioznosti i zavisnosti od benzodijazepina farmakološki i psihološki aspekti, Psihijatrija danas, 1990, 22, 2, str. 189-199 (anksioznost, odvisnost) COBISS.SI-ID............ : 19687170
Hawton, Keith ur.: Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems: a practical guide, Oxford, New York, Oxford University Press, 2002, XII, 456 str. (kognitivno vedenjska terapija, anksioznost, fobije, obsesivne motnje, depresija, psihosomatske motnje, motnje hranjenja, partnerski odnosi, spolnost, metode, priročniki)
COBISS.SI-ID............ : 20834658
Wilkinson, Iain: Anxiety in a risk society, London, New York Routledge, 2001, IX, 165 str. (sociologija kulture, družba, tveganja, anksioznost, čustva, identiteta)
COBISS.SI-ID............ : 21214557
Journal of Anxiety Disorders [Elektronski vir], New York : Pergamon Press, 1995-
Opombe: Sistemske zahteve: spletni brskalni; Način dostopa (URL):
http:www.sciencedirect.com/science/journal/08876185 (dtu Dostop do
polnega teksta za CTK,IJS,KI in Univerzo v Ljubljani) (El. dostop do: Vol.
9, Iss. 1 (1995)-)
Način dostopa (URL): www.sciencedirect.com/science/journal/08876185
(dap Abstrakti prosto dostopni) (El. dostop do abstraktov: Vol. 1, Iss. 1
(1987)-Vol. 8, Iss. 4 (1994)) (:psihiatrija razpoloženjske motnje, anksioznost, genetika, epidemiologija, preventiva, diagnosticiranje)
COBISS.SI-ID............ : 22974469
Journal of Affective Disorders [Elektronski vir], New York : Elsevier, 1995-
Način dostopa (URL): www.sciencedirect.com/science/journal/01650327 (dtu Dostop do
polnega teksta za CTK,IJS,KI in Univerzo v Ljubljani) (El. dostop do: Vol. 33, Iss. 1 (1995)-)
Način dostopa (URL): www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
(dap Abstrakti prosto dostopni) (El. dostop do abstraktov: Vol. 1, Iss. 1 (1979)-Vol. 32, Iss. 4 (1994)) (psihiatrija, razpoloženjske, motnje, depresija, anksioznost, manije, panika, biokemija, farmakologija, endokrinologije, genetika, epidemiologija, psihodinamika)
COBISS.SI-ID............ : 23090949
SUVREMENI pristup farmakoterapiji depresija: mjesto maprotilina u psihofarmakološkom liječenju, Zagreb Pliva, 1981, 104 str. (anksioznost, depresija)
COBISS.SI-ID............ : 26881792
Craig, Kenneth D.ur. / Dobson, Keith S. ur.: Anxiety and depression in adults and children, Thousand Oaks [etc.] Sage, 1995, XIX, 274 str. (nevropsihiatrija, anksioznost, strah, depresije, duševne motnje, pediatrija, otroci)
COBISS.SI-ID............ : 37433345
Wells, Adrian: Cognitive therapy of anxiety disorders: a practice manual and conceptual guide, Chichester [etc.], J. Wiley & sons, 1997, XIV, 314 str. (psihiatrija, psihopatologija, anksioznost, panika, hipohondrija, fobije, psihoterapija, spoznavna terapija, spoznavna tehnika, vedenjska terapija)
COBISS.SI-ID............ : 42068737
Frude, Neil: Understanding abnormal psychology, Oxford, Blackwell, 1998, IX, 366 str. (psihiatrija, psihopatologija, anksioznost, prehranske motnje, bolezni odvisnosti)
COBISS.SI-ID............ : 42423809                                                                                  
Go to Top
Carlson, Neil R.: Psychology of behavior, Boston [etc.], Allyn and Bacon, 1998, XVII, 700 str. (nevrologija, živčne celice, nevrofiziologija, vedenje, psihološki vidik, čutila, zaznava dražljajev, psihofiziologija psihiatrija, amnezija, shizophrenia, anksioznost, avtizem, stres)
COBISS.SI-ID............ : 42723841
Vandecreek, Leon ur. / Knapp, Samuel ur. / Jackson, Thomas L. ur.: Innovations in clinical practice : a source book, Sarasota (FL), Professional Resource Press, cop., 1997-1999, <3> zv., Vol. <15,16,17>) (psihiatrija, anksioznost, psihopatologija, depresije, stress, samomorilno vedenje, mentalno zdravje, zdravljenje, hiperaktivne osebe, fobije, psihoterapija, skupinska terapija, kognitivna terapija, pediatrija, mladostniki, agresivno vedenje)
COBISS.SI-ID............ : 43780353
Zuercher-White, Elke: Treating panic disorder and agoraphobia: a step-by-step clinical guide,
Oakland (CA), New Harbinger Publications, cop. 1997, 282 str. (psihiatrija, fobije, anksioznost, strah, panika, agrofobija)
COBISS.SI-ID............ : 45406977
Craske, Michelle Genevieve: Anxiety disorders: psychological approaches to theory and treatment, Boulder (Colorado), Oxford, Westview Press, 1999, XXI, 425 str. (psihiatrija, psihopatologija, anksioznost, strah, panika, fobije, diagnostika, zdravljenje)
COBISS.SI-ID............ : 45408001
Erič, Ljubomir / Kaličanin, Predrag: Anksioznost, anksiozna stanja i lečenje lekovima, Beograd, Ljubljana, Lek, 1977 (psihiatrija, anksioznost, strah, zdravljenje, učbeniki za visoke šole)
COBISS.SI-ID............ : 55247872
Milovanovič, Dimitrije P.: Anksioznost, neuroze, psihosomatski promečaji i njihovo lečenje iskustva s tavorom (lorazepam), Ljubljana, Lek, 1977, 77 str. (strah, anksioznost, psihosomatske težave nevroze)
COBISS.SI-ID............ : 55248128
Edelmann, Robert J.: Anxiety: theory, research and intervention in clinical and health psychology, Chichester [etc.], J. Wiley & Sons, 1992, XV, 349 str. (strah, fobije, panika, klinična psihologija, nevropsihologija, diagnostika, zdravljenje, študije)
COBISS.SI-ID............ : 57059584
Freud, Sigmund / Altounian, Janine / André, Jacques: La premiere théorie des névroses, Paris Presses Universitaires de France, 1997, XVIII, 186 str. (psihopatologija, psihoze, fobije, anksioznost, etiologija)
COBISS.SI-ID............ : 78173440
Kendall, Philip C. / Hammen, Costance: Abnormal psychology: understanding human problems, Boston, New York, Houghton Mifflin Company, cop. 1998, 577, [127] str. (psihiatrija, psihopatologija duševne bolezni, duševne motnje, anksioznost, depresija, samomori, shizofrenija, spolne anomalije, duševna zaostalost, odvisnosti)
COBISS.SI-ID............ : 79082496
Comer, Ronald J.: Fundamentals of abnormal psychology, New York, Worth Publishers, Freeman and Company, 1999, XXI, 499, [99] str. (duševne motnje, psihosomatske težave,
anksioznost, psihoze, nevroze, spolne anomalije, samomori, shizofrenija)
COBISS.SI-ID............ : 99972864
Erič, Ljubomir: Strah, anksioznost i anksiozna stanja, Beograd: Institut za stručno usavršavanje I ispecijalizaciju zdravstvenih radnika, 1972, 169 str. (psihiatrija, strah, anksioznost,,učbeniki za visoke šole)
COBISS.SI-ID............ : 100016640
Hofmann, Stefan G. ur.: From social anxiety to social phobia: multiple perspectives, Boston [etc.], Allyn and Bacon, 2001, XI, 436 str. (strah, anksioznost, fobije, psihopatologija, duševne motnje, zdravljenje)
COBISS.SI-ID............ : 112600320
Adamčič Pavlović, Doris: Panična motnja v: Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije, Zbornik1, Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, Ljubljana,  Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2004. 
Adamčič Pavlović, Doris: Sproščanje v :Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije, Zbornik 1, Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, Ljubljana,  Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2004
Adamčič Pavlovič, Doris: Terapevtska delovna zveza v vedenjsko kognitivni psihoterapiji
v : Agresivnost / 8. Bregantovi dnevi,  Ljubljana, Združenje psihoterapevtov Slovenije, 2004, str. 315-323 (psihoterapija, KVT) COBISS.SI-ID............ : 18533081
Adamčič Pavlovič, Doris / Jakša, Lado /  Musek Lešnik, Kristijan: Globina samodotika [Več medijev]: postopno mišično sproščanje : vodena vizualizacija, Ljubljana, Educy, 2000 (stres, sprostitev)
COBISS.SI-ID............ : 1094737924
Adamčič Pavlovič, Doris: Obvladovanje stresa in sproščanje,Vita, Letn. 7, št.
29 (jul. 2001), str. 8-9 (stres, sproščanje, psihoterapija)
COBISS.SI-ID............ : 213207040
Go to Top
 Diplome, specialistična dela... :
Plešivčnik, Ida / Kušej, Miklavž - mentor / Gorše-Muhič, Marija – mentor: Anksioznost, Ljubljana, [I. Plešivčnik], [1993] (diplomske naloge, zdravstvena nega, depresije, psihoze, depresivne psihoze, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 201835
Jezerinac, Mirna / Kovačev, Asja Nina - mentor: Tesnobnost pri medicinskih sestrah in temeljni razlogi za njeno pojavljanje, Ljubljana, [M. Jezerinac], 1996 (diplomske naloge, zdravstvena nega, tesnobnost, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 411755
Jezerinac, Mirna / Kovačev, Asja Nina – mentor: Tesnobnost pri medicinskih sestrah in temeljni razlogi za njeno pojavljanje, Ljubljana, [M. Jezerinac], 1996 (zdravstvena nega, tesnobnost, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 599659
Strašek, Vesna / Novljan, Egidija – mentor: Otrok in strah: diplomsko delo, Ljubljana, [samozal.], 1993 (strah, anksioznost. šolska fobija)
COBISS.SI-ID............ : 636489
Ilič, Nataša / Kovačev, Asja Nina – mentor: Manifestna anksioznost pri mladostnikih, [Ljubljana, N. Ilič, 1999] (zdravstvena vzgoja, anksioznost, mladostniki)
COBISS.SI-ID............ : 673899
Us, Irena / Gorše-Muhič, Marija – mentor: Anksioznost pri adolescentih, Ljubljana, [I. Us], 1999 (zdravstvena nega, anksioznost, adolescenca, medicinske sestre, zdravljenje) COBISS.SI-ID............ : 841579
Copot, Anita / Jernejčič, Nežka – mentor: Delovnoterapevtska obravnava anksioznega bolnika, Ljubljana, [A. Copot], 2000 (delovna terapija, anksioznost, bolniki, možgani)
COBISS.SI-ID............ : 1117803
Žnidaršič, Andrejka / Novljan, Egidija – mentor: Otrokov strah pred šolo na razredni stopnji osnovne šole, Ljubljana, [samozal.] Žnidaršič A., 1994 (strah, anksioznost, šolska fobija)
COBISS.SI-ID............ : 1171785
Praunseis, Urška / Mrhar, Aleš – mentor: Medicinski in družbeni vidiki anskioznosti =Medical and social aspects of anxiety, Ljubljana, [Praunseis U.], 2002 (anksioznost, depresija, fobična anksiozna motnja, zdravljenje, metaanaliza, epidemiologija farmakoekonomika, psihoterapija, analiza stroškov)
COBISS.SI-ID............ : 1219697                                                                                   
Go to Top
Bullo, Alessandra / Kotar, Anton – mentor: Prevencija anksioznih stanj pri otrocih s sprostitvenimi tehnikami telesne vadbe, Ljubljana, [Bullo A.], 1994 (anksioznost, sprostitev, avtogeni trening, joga, raztezanje)
COBISS.SI-ID............ : 1263433
Ferenčak, Mateja / Novljan, Egidija – mentor: Analiza strahov dečkov in deklic četrtega razreda osnovne šole, Ljubljana, [M. Ferenčak], 1994 (strah, anksioznost, učenec)
COBISS.SI-ID............ : 1279305
Koželj, Sonja / Skalar, Marija – mentor: Strah otroka pred šolo, Ljubljana, [S. Koželj], 1994 (strah, anksioznost, šolska fobija)
COBISS.SI-ID............ : 1287753
Erjavec, Boštjan / Brejc, Miha – mentor: Stres: diplomsko delo visokošolskega programa, Ljubljana, [B. Erjavec], 2003 (stres, distress, anksioznost, depresija, sindrom izgorelosti, varovanje pred stresom)
COBISS.SI-ID............ : 1675182
Ušaj, Nives / Skalar, Marija – mentor: Strah in odpor do šole, Ljubljana, [N. Ušaj], 1996 (šolska fobija, strah, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 1741641
Korat, Vesna / Gorše-Muhič, Marija - mentor: Zdravstvena nega anksioznega bolnika, Ljubljana, [V. Korat], 2004 (zdravstvena nega, psihiatrična zdravstvena nega, anksioznost, patologija, strah, zdravljenje, bolnik, medicinska sestra, komunikacija, zdravstvena vzgoja, negovalna diagnoza)
COBISS.SI-ID............ : 1960299
Strle, Marko / Tancig, Simona - mentor: Ugotavljanje in obravnavanje anksioznosti pri matematiki, Ljubljana, [M. Strle], 1998 (matematika, anksioznost, kognicija, osnovna šola,
metakognicija)
COBISS.SI-ID............ : 2591305
Stele, Irena / Čuk, Miran – mentor: Splošna in testna anksioznost v osnovni šoli, Ljubljana, [I. Stele], 2001 (strah, anksioznost, učenec, testna anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 4313161
Umek Plankar, Nataša / Magajna, Zlatan – mentor: Strah pred matematiko, Ljubljana, [N. Umek Plankar], 2002 (matematika, anksioznost, šolski neuspeh, osnovna šola, matematična anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 4753481
Brodnjak, Mojca / Bezenšek, Jana – mentor: Suicid in parasuicid v adolescenci, Maribor, [M. Brodnjak], 1996 (puberteta, nasilje, najstniki, anksioznost, destruktivnost, depresivnost, parasuicidnost, suicidnost, identiteta)
COBISS.SI-ID............ : 6555400
Bencak, Alenka / Bakračevič Vukman, Karin – mentor: Testna anksioznost in njena povezanost s šolskim uspehom, Maribor, [A. Bencak], 2001 (psihologija, testna anksioznost, šolski uspeh)
COBISS.SI-ID............ : 10908936
Papež, Polona / Bakračevič Vukman, Karin – mentor: Razširjenost strahu pred šolo med mladostniki, Maribor, [P. Papež], 2002 (psihologija, čustva, strah, anksioznost, fobija, starši, mladostnik, šola, šolski uspeh/neuspeh, samopodoba)
COBISS.SI-ID............ : 12092424                                                                                
Go to Top
Pavšič Mrevlje, Tinkara / Praper, Peter – mentor: Narava anksioznosti in njena povezava z bivanjsko praznino pri študentih, Ljubljana, [T. Pavšič Mrevlje], 2001 (anksioznost, bivanjska praznina, študenti, objektni odnosi, logoterapija)
COBISS.SI-ID............ : 16663138
Lavriša, Vesna / Praper, Peter – mentor: Otrok s šolsko fobijo, Ljubljana, [V. Lavriša], 2001 (psihosocialni razvoj, družina, šola adolescenca, anksioznost, šolska fobija, otroci, specialistična dela)
COBISS.SI-ID............ : 18130786
Gabor, Peter / Žagar, Drago – mentor: Odnos med samopodobo in anksioznostjo dijakov, Ljubljana, [P. Gabor], 2002 (samopodoba, anksioznost, dijaki, pedagoška psihologija)
COBISS.SI-ID............ : 19890018
Peterman, Lidia / Mijoč, Nena – mentor: Kako obvladati strah kot oviro v procesu izobraževanja odraslih, Ljubljana, [L. Peterman], 2001 (andragoško svetovanje, andragogika, strah, izobraževanje odraslih, anksioznost)
COBISS.SI-ID............ : 21036898
Černetič, Miha / Polič, Marko – mentor: Vpliv anksioznosti na pozornost alianksioznost znižuje kontrolo pozornosti?, Ljubljana, [M. Černetič], 2003 (kognitivni procesi, pozornost, čustva, anksioznost, eksperimentalni načrt, mladostniki, odrasli, kognitivna psihologija)
COBISS.SI-ID............ : 21982050
Bratuša, Mateja / Pečjak, Sonja – mentor: Položaj socialnoanksioznega učenca v razredu, Ljubljana, [M. Bratuša], 2003 (socialna anksioznost, sociometrične preizkušnje, socialna sprejetost, učna uspešnost, mladostniki, osnovne šole, pedagoška psihologija)
COBISS.SI-ID............ : 22943074
Puklek Levpušček, Melita / Zupančič, Maja – mentor: Socialna anksioznost v adolescenci, Ljubljana, [M. Puklek], 1994 (adolescenca, socialna anksioznost, anksioznost, predšolski otroci)
COBISS.SI-ID............ : 23731554
Praunseis, Urška / Mrhar, Aleš – mentor: Medicinski in družbeni vidiki anskioznosti:
Ljubljana, [Praunseis U.], 2002 (anksioznost, depresija, fobična anksiozna motnja, zdravljenje, metaanaliza, epidemiologija, farmakoekonomika, psihoterapija, analiza stroškov)
COBISS.SI-ID............ : 1219697
Puklek Levpušček, / Melita Zupančič, Maja - mentor / Marentič-Požarnik, Barica – mentor: Sociokognitivni vidiki socialne anksioznosti in njen razvojni trend v adolescenci: magistrsko delo, Ljubljana, [M. Puklek], 1997, 213 f. (socialna anksioznost, nastopanje, socialna kognicija, adolescenca, razvojna psihologija, magistrska dela)
COBISS.SI-ID............ : 42611457
   
Go to Top
Zadnja sprememba ( 01. 11. 2010 )
 
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami