NAROČITE NOVE KNJIGE !

 NAROČITE KNJIGE !

Napovednik dogodkov

Trenutno na seznamu ni načrtovanih prihajajočih dogodkov.
Poglej koledar dogodkov

Prva stran arrow Rubrike novic arrow Društvene novice arrow Zapisnik občnega zbora 2014
Zapisnik občnega zbora 2014 Natisni E-pošta
Vpisal: Lost   
03. 04. 2014
DAMZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA DAM, ki je bil v petek, 28.03.2014 ob 18.00 uri v prostorih Gostišča Livada v Ljubljani.

Prisotnih 13 članov društva.

Dnevni red:
1. Pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Predstavitev aktivnosti v letu 2013
4. Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2013
6. Načrti aktivnosti za leto 2014
7. Razno

AD 1/

Pozdrav predsednice društva
 
Predsednica društva DAM ga. Alenka Mavec je v uvodu pozdravila vse prisotne člane in se zahvalila za udeležbo.
 
AD 2/
 
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
 
Predsednica društva je predlagala dnevni red in delovno predsedstvo občnega zbora.
Soglasno je bil potrjen dnevni red in soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, zapisnikar ter overovatelja zapisnika občnega zbora društva DAM v sestavi:
1. delovno predsedstvo: ga. Irena O., ga. Ana H., ga. Inge B.

2. za zapisnik: ga. Mateja .M

3. overovatelja zapisnika: ga. Andreja L,, ga. Ana C.

AD 3/
 
1 .Predstavitev aktivnosti v letu 2013

- Društvo DAM z sofinanciranjem MOL,MZ in MOK. Žal sofinanciranje ne pokriva vseh stroškov, zato so potrebne aktivnosti  pridobivanja donacijskih sredstev.V preteklem letu so bile organizirane sledeze delavnice in predavanja

Izvajalec

Storitev

Plan/Realizacija

Lokacija

Tjaša Kos

Moja moč na pomoč! ((Razvijanje naših notranjih potencialov za premoščanje življenjskih kriz

2.12.2013

LJ

Tjaša Kos

Življenjske krize - kako v njih rastemo

11.11.2013

CE

Tjaša Kos

Negujoči notranji starš (o razvijanju notranjega negujočega starša

8.11.2013

LJ

Tjaša Kos

Notranja kritika - moj notranji sovražnik

4.11.2013

KP

Tjaša Kos

Urjenje spomina

28.10.2013

LJ

Meško

Osebnostne lastnosti kot vir anksioznih motenj in depresije LJ, 5ur

19.11.2013

LJ

Dernovšek

Kaj ste želeli vedeti o OKM

 

LJ

Dernovsek

MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA in druge osebnostne motnje

13.4.2013

LJ

Pika Bensa

Delavnica sproščanje 5 ur lj

1.6.2013

LJ

Pika Rajner

EFT ob 11    28.9.2013

28.9.2013

LJ

Adil Huselj

EFT

30.9.2013

CE

Bertok

Predavanje

13.11.2013

KR

Tjaša Kos

Razvijanje samopodobe in samospoštovanja

21.10.2013

KP

Tjaša Kos

Življenjske krize - kako v njih rastemo

26.3.2013

LJ

Tjaša Kos

Notranji kritik pred

2.2.2013

LJ

Rebolj

Depresija in anksiozne motnje

11.4.2013

KP

Pika Bensa

Sproščanje

 10.10.2013

Iliska

Nekatera predavanja in delavnice so premalo obiskana. Glede na pogostost depresije in anksioznih motenj med prebivalstvom bi bilo za pričakovati večji interes. Ker je vzrok morda tudi premajhna obveščenost se bodo pripravila mail obvestila o aktivnostih društva.

2. SKUPINE ZA SAMOPOMOČ


Skupini za samopomoč Ljubljana I in II.


Skupini sta  namenjeni uporabnicam in uporabnikom, prav tako pa tudi tudi svojcem, ki so v procesu zdravljenja zelo pomemben dejavnik in opora obolelemu. Seznanili smo se s simptomi depresivne in/ali anksiozne motnje,  govorili smo o mislih in čustvih ter vedenju, ki so spremljevalci motnje ter se naučili nekaj tehnik, ki so nam v pomoč pri premagovanju težav.
Okvirni potek srečanj:
sprejem novih obiskovalcev - pomoč pri vklopitvi v skupino,
njihova predstavitev (v kolikor želijo).
pogovor o uspehih, dosežkih, pozitivnih izkušnjah.
(samo)ocena počutja, seznanitev s težavami posameznika/skupine .
pogovor o trenutnih problemih - kaj, zakaj in kako si lahko
pomagamo med seboj, pomoč in spodbuda za naprej.  
-planiranje naslednjih srečanj in aktivnosti.
- Vsake toliko je skupina tematsko obarvana (tema Strah pred strahom, Samopodoba, itd)…kje bolj usmerjeno govorimo o tej problematiki.

Srečevali smo se enkrat tedensko ob torkih – v povprečju 5 do 15 udeležencev. Večji porast udeležencev zaznavam v spomladanskem času in v jeseni. Povprečna starost uporabnikov je okrog 35 let.
Srečanja trajajo uro in pol. Nekajkrat smo se zadržali tudi dve uri in pol, ker je bila skupina večja ali je bila stiska uporabnika huda. Večina je hodila redno. Marsikomu pa je bil in je edini način socialnih stikov oz.druženja. V mesecu juliju in avgustu skupin v formalni obliki ni bilo. Smo pa imeli druženja v naravi na 14 dni.
Predavanje : »Osebnostne lastnosti kot vir anksioznih motnje in depresije«.  19. 11. 2013 , Aleksandra P. Meško, klinična psihologinja .

Mateja Mlakar in Luka
Do junija Nina Štojs

Ilirska Bistrica

- skupina za samopomoč se je v Ilirski Bistrici srečevala  dvakrat mesečno in sicer vsak drugi in četrti četrtek v mesecu, v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica v Prizidku 2, od 19h do 20.30h.
- skupino obiskuje od pet do devet ljudi, ki so v glavnem redni uporabniki.

Delavnica sproščanja  izvajalec Pika Bensa
V skupini smo se pogovarjali o tekoči problematiki, pogovarjali smo se o tem, kar je kdo od uporabnikov želel podeliti z nami.
Velik del srečanj namenimo tudi raznim temam, ki uporabnike zanimajo in jih sami predlagajo. Po dogovoru je vsak ki želi zadolžen svojo temo, o tem pripravi kratki seminar, pozneje pa se o tem pogovarjamo.
Judita in Jerica
Skupina je prenehala z delovanjem v novembru, ker sta prostovoljki ustanovili zasebni zavod ter prevzeli skupino pod njegovo okrilje. Društvo DAM še naprej sodeluje z njimi, saj ni potrebe po ustanovitvi nove skupine na tem območju
 
Kranj

V kranjski skupini je v letu 2013 prišlo do sprememb. Od oktobra je skupino vodila Jožice Lavrič. Skupina se je sestajala štirinajstdnevno, z ustaljenim delom. Do julija  pa jo je vodila  Tanja Krist. Srečanja potekajo vsak drugi torek od 18.00 do 19.30 v Domu upokojencev Planina, Kranj. Število udeležencev na srečanjih se spreminja, a jedro ostaja isto, prihajajo novi člani.
Tematike skupin so zelo različne ter prilagojene potrebam uporabnikov. Veliko pozornosti se nameni tudi novim uporabnikom.
Vodja skupine redno sodeluje tudi z osebjem Psihiatrične bolnice v Begunjah.
6-12udeležencev na skupini.
Joži


Koper

V letu 2013 se je obalna skupina sestala 25 krat plus eno neformalno prednovoletno srečanje. Skupina je zabeležila 228 obiskov v povprečju 9,12 na posamezno srečanje. Vseh obiskovalcev je bilo 69, od tega 27 novih.

Poleg tega je skupina izven termina samopomočnih srečanj gostila tudi dvoje predavanj in sicer: 21.10.2013; Razvijanje samopodobe in samospoštovanja ter 04.11.2013; Notranja kritika – moj notranji sovražnik, ki ju je vodila Tjaša Kos. Podrobno poročilo v Prilogi 1.

Ugotavljam, da se je obisk skupine iz leta 2012 v 2013 povečal za 27%. Del omenjenega povečanja bi lahko bil povezan z dejstvom, da so začeli tudi strokovni delavci (psihiatri in psihologi) usmerjati paciente na skupino

Poročilo sestavil vodja skupine Obala:
David Medica

Celje

V koledarskem letu 2013 se je skupina sestala 44-krat; srečevali smo se vsak ponedeljek od 18.00 do 20.00, razen v drugi polovici julija in avgusta.

Moderirali sva jo Mojca Poharc in Marija Zupanič.

Skupine se je udeleževalo od 6 - 16 uporabnikov, pri čemer se je število izrazito povečalo v jeseni 2013. Povprečno število udeležencev je bilo 10.

Obe moderatorki sodelujeva z društvom DAM preko foruma, kjer so rubrike posebej namenjene prav moderatorjem skupin. Mesečno na društvo DAM pošiljava tudi liste prisotnosti.

Mojca Poharc sem vključena v multidisciplinarni tim CSD Celje za obravnavo v skupnosti za dve osebi, ki sta tudi člana naše skupine

Supervizijo sva opravili pri psihoterapevtki Damjani Voglar 5. novembra 2013. Gospa Voglar je pripravljena tudi v naprej brezplačno sodelovati s skupino kot supervizorka.

Gostujoči predavatelji so bili:
18. 2. 2013 - Damjana Voglar - psihoterapevtka (lastna organizacija)
30. 9. 2013 - Adil Huselja - delavnica EFT (preko društva DAM)
11. 11. 2013 - Tjaša M. Kos - Kriza - križ ali priložnost? (preko društva DAM)
 
Mojca Poharc

Novo mesto


V letu 2013 se je Dolenjska skupina za samopomoč sestajala na 14 dni.
 Povprečno število udeležencev je bilo 7 članov, od katerih je kar nekaj stalnih. Pridejo pa tudi novi udeleženci, ki za nas izvedo preko foruma, televizije, nekatere pa k nam napoti tudi njihov psihiater.
Naše srečanja trajajo 2 uri. V času poletnih počitnic s srečanji prenehamo, ter si privoščimo dopust.
Skupina je bila dobro obiskana in udeleženci so bili zadovoljni, saj so dobili marsikateri odgovor, pa tudi smernice kako in kam naprej.
7. in 21.6.2013 je potekala delavnica  o naravi čustev.
Do julija je skupino vodila  Slavka.

V jesenskem delu skupina pod novim vodstvom žal ni zaživela, saj je bila udeležba na skupini borna.

Maribor

Skupino vodi Saška Rihter. Skupina je delovala aktivno predvsem v prvi polovici leta, v jesenskem delu se je interes uporabnikov za skupino izredno zmanjšal.
Za leto 2014 je potrebno dobiti angažiranega vodjo skupine, ter poskrbeti za dodatno obveščanje o obstoju skupine za samopomoč

Murska Sobota

Vse leto so na srečanja pogosto prišli novi člani, ki pa v mnogo primerih odnehajo z obiskovanjem zelo hitro. V skupini je na splošno veliko večji delež oseb s tesnobo kot z depresijo, mislimo da slednji težje zberejo energijo in voljo, da bi karkoli ukrenili v zvezi s svojo težavo.
Udeležba na skupini je majhna.Še vedno je prisotna stigma ter brezvoljnost aktivno pristopiti k reševanju vzrokov duševnih motenj.

Ravne na Koroškem

- Srečanja skupine potekajo vsak torek
- Skupina je spomladi delovala pod vodstvom Maje Henke, jeseni pa je skupino prevzela Tina
- Skupina ima moderatorja, ki usmerja pogovor o predlagani temi, pogosto pa se tema razvije na podlagi aktualne dinamike v skupini.
- Skupina je izredno povezana, saj je Koroška področje, kjer je prisotna stigma glede duševnih motenj.

3. Ostale aktivnosti 

Maja Valič /Alenka Mavec

- vodenje razpisov, spremljanje, poročila
- koordinacija programov in dela znotraj društva
- stiki z donatorji, sponzorji

Nina Štojs- pomoč pri razpisih do junija 2013
Slavka Kafol  predstavljala društvo v MB –
Luka Zupanec in Ana Cigoj udeležila sestanka Sveta za možgane, 25.4.2013 ob 16. uri na Nevrološki kliniki
Luka Zupanec in Ana Cigoj promocija društva na
Maja Valič  promocija Društva v Okviru tedna »Za možgane«, Stritarjevi ulica 22.5.2013
 
Ostali:
Moderatorji, administratorji so celo leto skrbno bdeli nad forumom in spletnim portalom. Brez njih, ki so skoraj nevidni, si obstoj našega internetnega delovanja sploh ne moremo predstavljati.  Irena je skrbela, da je vso poslovanje skrbno in natančno zabeleženo in bo posredovano na pristojne inštitucije.
Vodje skupin in moderatorji del svojega časa namenijo t.i. laični podpori uporabnikom pri iskanju ustreznih terapij, stikov z terapevti ter z svojim znanjem svetujejo kako premagovati stiske

4. Sodelovanje z drugimi, izobraževanje

- supervizija za sodelavce Dama
- december - Novoletno srečanje društva DAM
- zaključna brošura  Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji
- 10.4. predstavitev Mateje na društvu AA o depresiji , društvu, načinih pomoči
.
5. Medijske aktivnosti

Mateja 10.4.oddaja o depresiji Dobra ura z Milico-Turbolenca Predstavitev lastne izkušnje
Mavec  6.9.  sodelovanje na oddaji Polnočni klub o panični motnji . Predstavitev lastne izkušnje ter predstavitev delovanja društva
Mateja 10.9. sodelovanje v oddaji Dobro jutro o antidepresivih
Mavec  oktober sem bila povabljena na Filozofsko  fakulteto na uro študentov psihologije uporabniški vidik ljudi z depresijo in anksioznimi motnjami
Mavec  -10.10 sodelovanje v oddaji na RTV SLO ob predstavitvi dneva duševnega zdravja
Janja Tednik 2.12. oddaja o OKM
Mavec ,Tamara -11.12.Sodelovanje na oddaji Dobra ura .Predstavitev lastne zgodbe Tamara, Alenka prispevek o vlogi društva
Janja 20.2. Oddaja o samomoru na Turbulenci
Oddaja Preverjeno februar Zloraba v psihiatriji
Emanuela Malačič – Kladnik 15.2. Polnočni klub: Nazaj v življenje barv o depresiji


6. ČLANI

Članstvo - 57 novih , skupaj 739

Letno srečanje članov in zainteresiranih je bilo v letu 2013 v Cerknici. Druženje je bilo prijetno , ob tej priliki je bil zaradi odstopa vodje društva tudi izveden izredni občni zbor za izvolitev novega vodstva društva.
Poleg navedenega srečanja, je bilo v sklopu skupin za samopomoč organiziranih nekaj skupnih druženj. Prav tako se v okviru delujočega foruma uporabniki dogovorijo za občasna druženja ali izlete.

AD 4/

Splet - poročilo globalnega administratorja

Maja meseca bo dopolnjeno že 9. leto neprekinjenega delovanja Društva DAM na internetu z Forumom in spletnim glasilom, s čimer se ne more pohvaliti veliko neprofitnih društev. Redka spletna mesta,  delujejo  uspešno in s konstantno rastjo popularnosti. Nebojse.si, je eno izmed slednjih. Največja zasluga za dolgoletno uspešno dejavnost gre skupini požrtvovalnih navdušenk in navdušencev, ki od skromnih začetkov še vedno vztraja skupaj in drugih, ki so se nam pridružili kasneje. 
Glavna urednica spletnega glasila je Alenka Mavec, odgovorna urednica Emanuela Malačič Kladnik in 2 aktivna,oziroma dejavna  urednika z nadimki: Lost in HisTer.
Na Forumu pa skupina moderatorjev, 5 globalnih moderatorjev (Aslan, Toja, Bikica , Puma in Masi) in 5 administratorjev (Anchi, DAMa, HisTer, Lost in Borigori). Skupina uredništva na forumu šteje 8 članov in članic. Ob tem imamo še posebno skupino, ki smo jo imenovali »Sodelavec/sodelavka DAM«, ki šteje 10 članov in članic.
Obiskanost spletišča se je stabilizirala a še vedno počasi narašča. Forum, e-glasilo in druge rubrike spletišča obišče dnevno od 1.100 do 3.800 uporabnikov, mesečno od 40.000 do 59.000 različnih uporabnikov, ki  ustvarijo 230.000 do 585.000 ogledov posameznih strani mesečno in se povprečno zadržijo na spletišču 6 minut. 45% obiskovalcev je novih , 52%  vseh obiskovalcev pa se vrača, kar je zelo veliko. Najbolj pogoste ključne  besede s pomočjo katerih nas najdejo na iskalcih (Google, Najdi.si) so: nebojse, društvo dam, dam, forum, ne boj se, cipralex, paroxat, depresija, velbrutin, cymbalta, terapevti, lexaurin, zoloft, helex, itd,…
 
Še vedno je vsakodnevno dobro obiskan tudi arhiviran forum, ki smo ga arhivirali pred šestimi leti, točno 9. maja 2008. Na arhiviranem forumu uporabniki lahko le prebirajo prispevke, ki so zgleda še vedno aktualni glede na gledanost. Mesečno je od 119.000 do 210.000 ogledov (klikov).

Na aktivnem forumu, v katerem registrirani uporabniki sodelujejo, je od 537.000 do 836.000 ogledov (klikov) mesečno. Vsak dan se registrira povprečno 5 novih uporabnikov. Registriranih uporabnikov je preko 4.317 (spamerje in dolgo nedejavne brišemo sproti) in od teh je 500 takšnih, ki so na forumu dejavni najmanj enkrat tedensko in 700 takšnih ki so dejavni najmanj enkrat mesečno. Uporabniki vpišejo povprečno 165 prispevkov (postov) dnevno in veliko se med seboj dogovarjajo tudi preko osebnih sporočil. Na Forumu je ob dnevnih »špicah« od 64 do 130 uporabnikov istočasno,  4.317 uporabnikov je vpisalo 346.165 prispevkov v 9.492 temah. Na Forumu je bilo, od aprila 2008 do 26. marca 2014, zabeleženo 43.089.133 ogledov (klikov), kar je impresiven podatek.

Z napadi spamerjev imamo vsak dan veliko dela, kar pa za enkrat uspešno obvladujemo. Ker so to večinoma prekaljeni spamerji iz ZDA, Kitajske, Rusije, Ukrajine, Poljske, Brazilije, Romunije, in drugi, ki z različnih strežnikov poganjajo skripte (kratke programe v PHP skriptnem jeziku), te strežnike blokiramo. Problem so tisti iz Slovenije, čigar IP številke ne moremo blokirati, ker bi s tem onemogočili dostop nekaterim nič krivim uporabnikom iz slovenskega omrežja. Takšnih je na Forumu vse več, a, kot sem že zapisal problem obvladujemo, tudi zaradi budnih moderatork in administratorjev.
V preteklem letu smo opravili veliko dela pri moderiranju in administriranju foruma, a še veliko več  pri urejanju spletnega glasila (portala) Društva Dam. Na portalu smo objavili veliko novih prispevkov in v »Shrambo datotek«, smo uvrstili kar nekaj publikacij, oziroma knjig in dokumentov za brezplačen prenos datotek. Shramba datotek je samostojna aplikacija, ki smo jo priredili našemu portalu in prevedli v slovenski jezik.  Glede na število prenosov datotek v shrambi, ki narašča, je bila ta novost uspešno sprejeta od naših uporabnikov.


AD 5/

Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2013

Finančno poročilo je bilo prisotnim na OZ predstavljeno v celoti.

Društvo je poslovalo v skladu z računovodskimi standardi in svojim poslanstvom. Sredstva so bila porabljena namensko.
V letu 2013 je imelo društvo 11.757,80 prihodkov in 11.304,76 odhodkov. Presežek prihodkov v znesku 453,04 bo v skladu z neprofitnim delovanjem društva namenjen
nadaljnemu delovanju. Prednostno za obnovo spletnega  portala, ki  zaradi zastarelosti predstavlja prevelik riziko za stabilno delovanje.

Za ogled celotnega poročila pišite na naslov društva E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


 AD 6/
 
Načrti aktivnosti za leto 2014

- manj sredstev
- program po razpisu za MOL,MZ in MOK
 -investicija v novo infrastrukturo za zagotavljanje stabilnega delovanja foruma in portala 
- prenova portala
- tisk DAM kartic/vizitk društva za informacije pri splošnih zdravnikih in psihiatrih
- obveščanje o spletnih orodjih
- oživitev samopomočnih skupin MB , NM in MS
- aktivnosti ob praznovanju 10 letnice obstoja društva
- pridobivanje novih sodelavcev
- več avtorskih prispevkov
- povezovanje s tujimi spletnimi stranmi in prevajanje tujih, kvalitetnih besedil
- izobraževanje
- druženje
- bilioterapija
- medijsko sodelovanje za promocijo duševnega zdravja
- sodelovanje pri javnih iniciativah za ohranitev in predvsem povečanje dostopnosti brezplačnih terapij ter ustrezne dostopnosti izbranih zdravil uporabnikom. Društvo se bo priključilo takim javnim iniciativam, ne ozirajoč se na politično ali  ideološko pripadnost pobudnikov. Vodila nas bo vsebina pobude, ki bo uporabnikom prinašala boljše in ustreznejše rešitve.
- društvo bo sodelovalo tudi pri iniciativah povezanih z varovanjem pravic uporabnikov


AD 7/

Razno

Občni zbor potrjuje sklap izvršnega odbora,da se članarina se z 1.1.2014 zniža iz 20 EUR na enotnih 10 EUR.
Društvo želi predvsem krepiti pripadnost društvu in njegovemu poslanstvu, ter sredstva  pridobiti iz drugih virov kot so: donacije iz dohodnine, javnih razpisov, trženja oglasnega prostora na portalu in forumu ter pridobivanja donacijskih sredstev iz gospodarstva.

Predlogi o lokaciji srečanja članov društva. Predlogi se bodo zbrali in izvršni odbor bo odločil o kraju in datumu srečanja.

Predlog, da se zapisnik občnega zbora pošlje tudi v vednost MZ,MOL in MOK , predvsem v smislu informiranja, kako društvo deluje tudi izven rednih programov iz razpisov.

Sklepčnost:
Ob 18:00 uri je bilo prisotnih 9  članov  od 35  članov z volilno pravico* (za člane z volilno pravico se šteje tiste, ki so prispevali članarino v letu 2013). Glede na to, da ni bila prisotna več kot polovica članov, smo počakali 30 minut.
V skladu z statutom društva DAM smo po odmoru  ponovno preverili sklepčnost. Prisotnih je bilo 9 članov z pravico glasovanja zato se ugotovi, da je občni zbor sklepčen. 

Sklepi glasovanja: Z glasovanjem člani z glasovalno pravico soglasno potrjujejo sprejem finančnega poročila in poročila o delovanju za leto 2013 ter načrt aktivnosti za leto 2014. Potrjuje se sprememba višine članarine v znesku 10 EUR.

Občni zbor smo zaključili ob 20:30 uri.
 
Zapisala:
ga.Mateja M.l.r.

Overovatelja zapisnika:
ga. Andreja L. l.r.
ga. Ana C. l.r.

 

 
< Nazaj   Naprej >
© 2005 - 2020 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami