NAROČITE NOVE KNJIGE !

 NAROČITE KNJIGE !

Napovednik dogodkov

Trenutno na seznamu ni načrtovanih prihajajočih dogodkov.
Poglej koledar dogodkov

Prva stran arrow Rubrike novic arrow Društvene novice arrow Zapisnik občnega zbora 2013
Zapisnik občnega zbora 2013 Natisni E-pošta
Vpisal: Lost   
25. 03. 2013
DAMZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA DAM, ki je bil v petek, 22.03.2013, ob 18.15 uri, v  prostorih Gostišča Livada v Ljubljani.

Prisotnih 8 članov društva.

Dnevni red:
1. Pozdrav predsednice društva
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
3. Predstavitev aktivnosti v letu 2012
4. Splet - poročilo globalnega administratorja Stanka Ivančiča   
5. Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2012
6. Načrti aktivnosti za leto 2013
7. Razno

AD 1/
 
Pozdrav predsednice društva
 
Predsednica društva DAM ga. Maja Valič je v uvodu pozdravila vse prisotne člane in se zahvalila za udeležbo.
 
AD 2/
 
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
 
Predsednica društva je predlagala dnevni red in delovno predsedstvo občnega zbora.
Soglasno je bil potrjen dnevni red in soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, zapisnikar ter overitelja zapisnika občnega zbora društva DAM, v sestavi:
1. delovno predsedstvo: ga. Slavka Kafol, ga. Ana H., g. David Medica
2. za zapisnik: ga. Mateja Mlakar
3. overitelja zapisnika: ga. Maja Valič, ga. Irena Ošaben

AD 3/
 
Predstavitev aktivnosti v letu 2012

1. V OKVIRU RAZPISOV SMO ORGANIZIRALI:

Ljubljana:

- predavanje univ. dipl. psih. Melite Košak: Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost
- delavnica  univ. dipl. psih. Tjaše Kos: Razvijanje pozitivne samopodobe in samospoštovanja
- delavnica univ. dipl. psih. Aleksandre P. Meško:  Sprejemanje in dajanje pohval in kritik
- delavnica univ. dipl. psih. Aleksandre P. Meško:  Prepoznavanje in ravnanje s čustvi
- predavanje  univ. dipl. psih. Aleksandre P. Meško:  OK partnerstvo
- delavnica Tanje Zidar: Asertivno komuniciranje
- delavnica pod vodstvom prof. dr. Mojce Dernovšek: Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj
- delavnica univ. dipl. psih. Tjaše Kos: Notranja kritika - moj notranji sovražnik
- delavnica Pike Bensa: S sproščanjem premagajmo tesnobo
- predavanje univ. dipl. psih. Tjaše Kos: Socialna anksioznost in poti iz nje

Novo mesto

- obisk univ. dipl. psih. Aleksandre P. Meško: pogovor


Ilirska Bistrica:
- predavanje univ. dipl. psih. Melite Košak: Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost

Koper:
- delavnica Pike Rajner:  EFT

Celje:
- predavanje univ. dipl. psih. Melite Košak Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost

Kranj:
- predavanje univ. dipl. psih. Melite Košak: Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost


2. SKUPINE ZA SAMOPOMOČ


Ljubljana I


Skupina je namenjena ljudem, ki so še na začetku zdravljenja depresije in anksioznih motenj in ki potrebujejo veliko pogovora. Vsako srečanje je posvečeno določeni tematiki, ki se predhodno določi, glede na potrebe skupine. Skupina se srečuje vsakih 14 dni od januarja do decembra. V mesecu juliju in avgustu skupine v formalni obliki ni bilo. Smo pa imeli druženja in v naravi. Srečanje traja od 18.00 do 19.30 ure oz. do 21.30 ure kadar nas je več kot 10. Število udeležencev je med 4 in 15, povprečno na skupino 8 ljudi. Večina hodi redno, marsikomu pa je to edini način druženja. Na srečanja smo povabili tudi psihologinjo Tajšo M. Kos , ki nam je predavala o samopodobi in samospoštovanju ter kvalitetnih partnerskih odnosih.

Ljubljana II

Skupine so potekale ob torkih na 14 dni od 18-20ih. Srečanj se je udeležilo do 15 udeležencev, opaziti pa je bil porast udeležbe, ko smo imeli predavanje s strokovnjakom.
24. 1. je bilo predavanje Tjaše Kos, Socialna anksioznost in poti iz nje
4. 3. je bilo predavanje Nataše Mohorč Kejžar, Se počutimo srečni?
25. 9. je bilo predavanje Aleksandre Meško, OK partnerstvo
4. 12. je bilo predavanje Melite Košak, Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost
Na ostalih srečanjih so bile teme vedno v okviru težav za depresijo in anksioznimi motnjami. Večkrat smo prisluhnili novim udeležencem in njihovim zgodbam. Vsi udeleženci so podporno in spodbudno naravnani in večjih težav na srečanjih nismo imeli.

Nina Štojs

Ilirska Bistrica


- skupina za samopomoč se v Ilirski Bistrici srečuje dvakrat mesečno in sicer vsak drugi in četrti četrtek v mesecu, v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica v Prizidku 2, od 19h do 20.30h.
- skupino vodita dve prostovoljki, ki sta v glavnem prisotni vsakokrat.
- skupino obiskuje od pet do devet ljudi, ki so v glavnem redni uporabniki.

Strokovno srečanje:

  28.6.2012 ob 17h Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost, čuječnost Gospa Melita Košak, univ. dipl. psihologinja

V skupini smo se pogovarjali o tekoči problematiki, pogovarjali smo se o tem, kar je kdo od uporabnikov želel podeliti z nami.
Poleti, 24. in 25. 6 smo bili tudi na delavnem vikendu na Sviščakih. Veliko smo se sprehajali, sami smo si pripravljali hrano. Ena uporabnica je pripravila seminar o Barvah in kako le te vplivajo na razpoloženje človeka. Pogovarjali smo se o samozavesti in samospoštovanju. Nedeljo dopoldan smo namenili vzponu na 1796 metrov visok Snežnik.
Velik del srečanj namenimo tudi raznim temam, ki uporabnike zanimajo in jih sami predlagajo. Po dogovoru je vsak ki želi zadolžen svojo temo, o tem pripravi kratki seminar, pozneje pa se o tem pogovarjamo.

Tako smo se pogovarjali o:
-    o tesnobi in joku,
-    o odnosu matere in hčere,
-    panična motnja in napadi,
-    odvisnost od alkohola,
-    o zdravilih,
-    o jemanju pomirjeval in odvisnosti od pomirjeval,
-    o vsiljivih mislih,
-    o  strahu in spoprijemanje s strahovi,
-    o demenci.

Judita in Jerica

Kranj

V kranjski skupini je v letu 2012 prišlo do sprememb. Do oktobra je skupino vodila Jožice Lavrič. Skupina se je sestajala štirinajstdnevno, z ustaljenim delom. V oktobru je vodenje skupine prevzela Tanja Krist. Srečanja potekajo vsak drugi torek od 18.00 do 19.30 v Domu upokojencev Planina, Kranj. Število udeležencev na srečanjih se spreminja, a jedro ostaja isto, prihajajo novi člani.

Teme, o katerih teče pogovor na srečanjih:
    DATUM            TEME POGOVORA
1    23.10.2012        Spoznavanje, dogovor o načinu dela in srečanjih.
2    6.11.2012          Spoznavanje, izkušnje s hospitalizacijo.
3    20.11.2012        Kje vse si lahko poiščem pomoč?
4    4.12.2012         Počutje in telo, psihosomatika.
5   18.12.2012       Občutki ob obdobju praznikov, druženje/samota.

6-8 udeležencev na skupini.

Tanja Krist

Koper

- Srečanja so potekala vsak drugi torek ob 20:00, od 09.10.2012 naprej, pa ob 19:00.
- Skupino je do maja 2012 vodila Tamara Markežič Frankarli, od tedaj skupino vodi David Medica s sovoditeljstvom bivše vodje.
- Skupina je v letu 2012 zabeležila 179 obiskov, v povprečju 7,16 na srečanje. Novih udeležencev je bilo 14.
- Število skupnih srečanj: 25

David Medica

Celje

Srečanja potekajo vsak ponedeljek od 18.00 do 20.00. Udeležba na srečanjih je različna, v povprečju pa na srečanja pride največ članov v hladnejših mesecih.
Skupina ima tri moderatorje, ki usmerjajo pogovor in vsaj eden izmed njih je vedno prisoten na skupini.
Občasno nas obiščejo tudi strokovnjaki in nam razširijo znanje o najrazličnejših temah (Tabela 1).

Tabela 1. Teme vabljenih predavateljev

 ŠT. DATUM STOKOVNJAK TEMA ŠT. ČLANOV
 1 11. 06. 2012 Melita Košak, univ. dipl. psih. Iz vrtinca depresije nazaj v sedanjost Okoli 20
 2 09. 07. 2012 Damijana Voglar, univ. dipl. psih. Anksioznost 9
 3 16. 07. 2012 Nana Terbovc Nova Zelandija - potopis 5
 5 29. 10. 2012 Damijana Voglar, univ. dipl. psih. Kako se postaviti zase 9
 6 03. 12 .2012 Damijana Voglar, univ. dipl. psih. Delovno mesto in duševna bolezen 10

Tabela 2. Teme, o katerih teče pogovor na srečanjih

 ŠT. DATUM ŠT. TEME POGOVORA
 1 09.01.2012 12 Kako smo preživeli praznike, tekoče težave,
 psihoterapevti, psihiatri.
 2 16.01.2012 6 Zdravstveno zavarovanje, izključitev članice
 zaradi neprimerne komunikacije, zdravila, vzgoja.
 3 23.01.2012 14 Reševanje konfliktov, mnenja članov skupine,
 predstavitev novih članic.
 4 30.01.2012 8 Tekoči dogodki, sproščen pogovor.
 5 06.02.2012 7 Medsebojni odnosi, sproščen pogovor.
 6 13.02.2012 8 Panični napadi, odnos do živali, odnosi v službi,
 vera.
 7 20.02.2012 9 Mraz, ogrevanje, zdravstvene težave, spanje,
 sanje, pogovori.
 8 27.02.2012 10 Strahovi, moč misli, predstavitev novinke,
 tekoče stanje.
 9 05.03.2012 8 Medsebojni odnosi, kritika da ali ne, počutje,
 zdrava prehrana.
 10 12.03.2012 8 Razmere na delovnem mestu,poročilo s srečanja
 Življenje je tvoje (v Vojniku), družinske zgodbe.
 11 19.03.2012 8 Družinske zgodbe, zavarovanja, demenca,
 Alzheimerjeva bolezen, predstavitev novinke.
 12 26.03.2012 8 Zavarovanja, mejna osebnostna motnja,
 posledice vladnih ukrepov varčevanja, gibanje,
 vera in luč, otroci s  posebnimi potrebami.
 13 02.04.2012 5 Naše življenjske zgodbe-resni pogovori.
 1416.04.2012
8
 Diagnoza psihoza, dogodki preteklega tedna,
 anksiozna motnja, izpoved novinca.
 1523.04.2012
 9 Stanje po poskusu samomora, slabo psihično stanje,
 socialna mreža.
 16 07.05.20128
 Alkoholizem v družini in posledice, družinske zadeve.
17 14.05.20129 Počutje, tegobe, zdravniki, šola, svojci pacienta iščejo informacije.
18 21.05.20127
 Zdravstvene težave, počutje udeležencev,
 pogovori o hišnih ljubljencih, refluks-težave z želodcem.
19
28.05.2012
9
 Alzheimerjeva bolezen, panični napadi-premagovanje,
 tekoče težave.
20
04.06.2012
7
 Domače težave, zdravstvene težave, počutje,
 osebne zgodbe.
21 18.06.20127 Depresija, manična depresija, brezvoljnost,
 težave v službi, brezposelnost.
22
 02.07.20124 Skrb za svojce, počutje, napredek.
2330.07.2012
 5 Počitniški vtisi, nega na domu, počutje.
24 06.08.20127 Družinske težave, odnos s partnerjem,
  otroci in prijatelji, panični napad in ponovitev bolezni.
25 13.08.20126
 Psihoza, strahovi, družinski odnosi, psihoterapija.
26
 27.08.20126
 Skrb za bolne starše, osteoporoza, vedeževanje.
27 03.09.20126
 Skrb za umirajoče, občutki krivde preživelih,
 mobing, izkušnje s psihiatri.
28
 10.09.20127
 Pokojninsko zavarovanje, izkušnje s psihoterapevti,
 telesna vadba in vpliv na počutje.
29
 17.09.20129
 Zdrava prehrana, poslušanje pripovedi novinke.
30
24.09.2012
9
 Tekoče zadeve, počutje.
31
01.10.2012
9
 Počutje jeseni, narava, zdravila, psihoterapija.
32
08.10.20128
 Počutje v službi, nadrejeni, nerazumevajoči partner,
 kako zaščititi otroka.
33
15.10.2012
9
 Gobarjenje, partnerski odnosi, travme iz otroštva.
34
22.10.2012
8
 Anksioznost, psihoterapija, stranski učinki zdravil,
 kaj je asertivnost.
35
12.11.2012
9
 Naravne nesreče, poplave, bolnišnično zdravljenje-da
 ali ne, sobivanje s starši, otroci, snahe, zeti.
36
19.11.2012
8
 Odnosi na delovnem mestu, postavljanje zase,
 razum, čustva in reakcije.
37
 26.11.20127
 Izkušnje s psihiatri, psihologi in terapevti,
 zgodbe o uspešnem premagovanju strahu.
38
10.12.2012
8
 Izpoved novincev, pogovor, nasilje v družini,
 varna hiša.
39
17.12.2012
6
 Zaključek-sproščeni pogovori.

Lucija Beškovnik

Novo mesto

V letu 2012 se je Dolenjska skupina za samopomoč sestala 20x. Povprečno število udeležencev je bilo 7 članov, od katerih je kar nekaj stalnih. Pridejo pa tudi novi udeleženci, ki za nas izvedo preko foruma, televizije, nekatere pa k nam napoti tudi njihov psihiater.
Naše srečanja trajajo 2 uri. V času poletnih počitnic s srečanji prenehamo, ter si privoščimo dopust. Tako smo imeli v letu 2012 zadnje predpočitniško srečanje 15.06.2012, znova pa smo se sestali po počitnicah, 07.09.2012.
Srečanja imamo ob petkih, na 14 dni, v sejni sobi društva Ozara, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu, od 19.00 - 21.00 ure.
17.02.2012 smo imeli umetniško obarvano srečanje, saj je en izmed naših udeležencev, ki je po izobrazbi akademski slikar, predstavil projekcijo svojih del.
02.11.2012 pa smo na samopomočni skupini gostili klinično psihologinjo Aleksandro Meško, ki je bila, kot strokovnjakinja, na voljo za vprašanja naših udeležencev.
Skupina je bila dobro obiskana in udeleženci so bili zadovoljni, saj so dobili marsikateri odgovor, pa tudi smernice kako in kam naprej.
 Naša skupina res živi, diha in se razvija. Zato se bom še naprej trudila za dobro in sproščeno vzdušje, ki je predpogoj, da se udeleženci dobro počutijo pri nas.

Slavka Kafol

Maribor

V letu 2012 je prišlo do zamenjave vodje skupine. Skupino vodi Saška Rihter. Sodelovanje s skupino je potrebno v letu 2013 okrepiti, poiskati dodatno pomoč za vodenje skupine in poiskati predavatelje, ki bi bili pripravljeni izvesti predavanje ali delavnico.

Murska Sobota

Po začetnem mrtvilu, ko interesa za skupino ni bilo, smo se začeli spet dobivati 15. 2. 2012. Na prvih dveh srečanjih smo se spoznavali ter izmenjavali svoje izkušnje. Naslednjič sem predstavila mehanizme nastanka anksioznosti. Štirinajstega aprila smo se pogovarjali o depresiji. Takrat smo se prvič dobili v drugem, lepšem prostoru - v Hiši sadeži družbe na Ulici Štefana Kovača, ki deluje pod okriljem Slovenske filantropije. Na tej lokaciji smo še zdaj, srečanja potekajo nemoteno. V Hiši so do nas zelo gostoljubni.
V Oazi zdravja Tešanovci sem se dogovorila za sklop treh delavnic o premagovanju anksioznosti, ki jih je v okviru projekta Mental Health za nas brezplačno vodila klinična psihologinja Katja Belšak. Ta tri srečanja so se odvila v Tešanovcih, in sicer 25.4., 9.5. in 23.5. 2012. Na prvo delavnico nas je prišlo 8, na drugo 6 in na tretjo 5.
18. junija smo imeli piknik na prostem, na vrtu Hiše sadeži družbe. Na naslednjih srečanjih smo obravnavali še naslednje teme: samopodoba, kritika, splošno o doživljanju tesnobe. 3. decembra smo imeli gostjo Cvetko Horvat, certificirano izvajalko EFT, ki nam je predstavila to metodo doseganja čustvene svobode.
Vse leto so na srečanja pogosto prišli novi člani, ki pa v mnogo primerih odnehajo z obiskovanjem zelo hitro. V skupini je na splošno veliko večji delež oseb s tesnobo kot z depresijo, mislim da slednji težje zberejo energijo in voljo, da bi karkoli ukrenili v zvezi s svojo težavo.
Manjše število oseb srečanja obiskuje redno že od februarja 2012 in jim skupina res veliko pomeni.

Marjana

Ravne na Koroškem

-    Srečanja skupine potekajo vsak ponedeljek ob 18. uri
-    Skupina je pričela delovati 1.10.2012
-    Skupina ima moderatorja, ki usmerja pogovor o predlagani temi, pogosto pa se tema razvije na podlagi aktualne dinamike v skupini

 Z.ŠT. DATUM  TEMA POGOVORA
 1.01.10.2012
 Uvodna skupina, predstavitev članov in sistem delovanja skupine
 2.08.10.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Meje – postavljanje meja, ljubezen do sebe
 3.15.10.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Ljubezen do sebe 2.del
 4.22.10.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Žalovanje, izguba, smrt
 5.29.10.2013
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Razne aktualne teme
 6.19.11.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Pogovor o depresiji – naše izkušnje
 7.26.11.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Fizična bolezen in naše počutje
 8.03.12.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, O kritiki
 9.10.12.2012
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Osamljenost in samota
 10.07.01.2013
 Kako sem preživel/a pretekle tedne, Praznovanje in po-praznično vzdušje
 11.14.01.2013
 Aktualne tematike skupine
 12.21.01.2013
 Predstavitev novega člana in pogovor z njim
 13.28.01.2013
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Otroštvo in morebitne travme iz otroštva - izkušnje članov
 14.04.02.2013
 Kako sem preživel/a pretekli teden, O ljubezni
 15.11.02.2013
 Kako sem preživel/a pretekli teden, Aktualne tematike skupine
 16.18.02.2013
 Predstavitev novega člana in pogovor z njim
 17.25.02.2013
 O preteklem tednu, Potrpežljivost - posebna vrsta moči, 1.del

Maja-Anastasija Henke

3. Aktivnosti ostalih

Maja Valič
- vodenje razpisov, spremljanje, poročila
- koordinacija programov in dela znotraj društva
- vodenje švicarskega projekta
- stiki z donatorji, sponzorji

Nina Štojs
- pomoč pri razpisih
Kot sodelavka društva DAM sem bila v lanskem letu povabljena na nekaj medijskih sodelovanj in sicer:
- februar 2012 sem sodelovala v oddaji radio Pacient, kjer sem predstavljala društvo.
- marca 2012 sem predstavljala društvo in lastno izkušnjo na radiu VAL 202 v oddaji Ambulanta.
- 3.4.2012 sem sodelovala v oddaji Tednik na RTV Slovenija.
- v aprilu 2012 sem bila povabljena na Pedagoško fakulteto, kjer smo se pogovarjali o depresiji in anskioznih motnjah, ter našem društvu s študenti socialne pedagogike.
- septembra 2012 so me povabili v Celje, kjer sem društvu za pomoč osebam žrtvam nasilja predstavila delovanje našega društva.
- oktobra 2012 sem bila vnovič povabljena na konferenco Kako si?, ki jo je organiziralo društvo psihologov Slovenije.

Ostali:
Moderatorji, administratorji so celo leto skrbno bdeli nad forumom in spletnim portalom. Brez njih, ki so skoraj nevidni, si obstoj našega internetnega delovanja sploh ne moremo predstavljati.  Irena je skrbela, da je vso poslovanje skrbno in natančno zabeleženo in bo posredovano na pristojne inštitucije.

4. Sodelovanje z drugimi, izobraževanje

 • Od leta 2007 dalje je društvo učna baza pri realizaciji prakse za študente psihoterapije (SKZP in Univerza Sigmunda Freuda, Dunaj)
 • 21. marec -  sestanek Emanuele Malačič Kladnik na IVZ s Heleno Jeriček , tema duševne motnje in mladi
 • 3. aprila - dva predavanja  (depresija, anksiozne motnje) v Ilirski Bistrici za dijake srednje šole (Emanuele Malačič Kladnik)
 • 23. april - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja- Maja
 •  24. aprila - Ilirska Bistrica - Emanuela Malačič Kladnik vodila predavanje za starše o depresiji in anksioznih motnjah
 • 8. maj - Postojna - Emanuela Malačič Kladnik vodila predavanje za starše o depresiji in anksioznih motnjah
 • 3. julij - soorganizatorji  Koncerta z dobrodelnimi notami, velika dvorana Slovenske filharmonije
 • avgust - Pika Bensa v Romuniji, mestu Kljuj Napoca, kjer je bil tabor Duševno zdravje mladih v JZ Evrope, predstavila naše društvo
 • 10. september  -  Emanuela Malačič Kladnik se je udeležila Strokovnega posveta za duševno zdravje v Ljubljani (Državni svet).
 • 12 - 14. september  -  Emanuela Malačič Kladnik se je udeležila konference PROMISE v Londonu o izobraževanju strokovnjakov na področju duševnega zdravja o promociji duševnega zdravja
 • 26. september - Celje Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja - Nina
 • 10. september 2012: udeležba na Strokovnem posvetu za duševno zdravje v Ljubljani (državni svet).
 • supervizija za sodelavce Dama
 • december - Novoletno srečanje društva DAM
 • zaključek Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji


5. Medijske aktivnosti

27. januar - Radio Koper nočni program - gostja v oddaji Emanuela Malačič Kladnik -predstavitev društva, naših  projektov in zbirke Za telebane
- 31. januar - Dnevnik  priloga Moje zdravje, članek Kakovostne knjige s koristnimi napotki, kjer je predstavljena naša pobuda za izdajanje knjig s področja duševnega zdravja
- 31. januar - Dnevnik  priloga Moje zdravje, članek Knjige kot vir upanja, o društvu, izkušnje MV
- 28. februar Radio Pacient - Nina Štojs in Pika Bensa predstavili naše društvo.
- 8. marec Radio Pacient - voditeljica Pika Bensa, gostja Maja Valič
- 21. marec - sodelovanje v oddaji  Tednik o panični motnji, Emanuela Malačič Kladnik in Nina Štojs
- 4. julij - oddaja Odprta dlan na valovih Radia Zeleni val - Pika Bensa predstavila naše društvo
- 9. september - intervju z Emanuelo Malačič Kladnik o samomorih za medij RegionalObala.si: http://www.regionalobala.si/novica/samomor-tabu-ne


6. ČLANI

43 novih , skupaj 682

AD 4/

Splet - poročilo globalnega administratorja Stanka Ivančiča

Maja meseca bo dopolnjeno že 8. leto neprekinjenega delovanja Društva DAM na internetu  z Forumom in spletnim glasilom, s čimer se ne more pohvaliti veliko neprofitnih društev. Redka spletna mesta,  delujejo  uspešno in s konstantno rastjo popularnosti. Nebojse.si, je eno izmed slednjih. Največja zasluga za dolgoletno uspešno dejavnost gre skupini požrtvovalnih navdušenk in navdušencev, ki od skromnih začetkov še vedno vztraja skupaj in drugih, ki so se nam pridružili kasneje. 
Glavna urednica spletnega glasila je Maja Valič, odgovorna urednica Emanuela Malačič Kladnik in 2 aktivna,oziroma dejavna  urednika  z nadimki: Lost in HisTer. V preteklem letu je bil najbolj dejaven urednik Lost z večino objavljenih prispevkov in drugih urejanj vsebin. Dejaven je bil tudi HisTer a precej manj urejanj vsebin in objavljenimi prispevki.
Na Forumu pa skupina moderatorjev, oziroma uredništva foruma šteje 2 moderatorja posameznih forumov, (bikica66 in Tejama), 5 globalnih moderatorjev (Aslan, koklja, toja, krasendab in masi) in 5 administratorjev (Anchi, DAMa, HisTer, Lost in martin64). Skupina uredništva na forumu šteje 12 članov in članic. Ob tem imamo še posebno skupino, ki smo jo imenovali »Sodelavec/sodelavka DAM«, ki šteje 11 članov in članic.
Obiskanost spletišča se je stabilizirala a še vedno počasi narašča. Forum, e-glasilo in druge rubrike spletišča obišče dnevno od 1.100 do 2.300 uporabnikov, mesečno od 38.000 do 55.000 različnih uporabnikov, ki  ustvarijo 230.000 do 500.000 ogledov posameznih strani mesečno in se povprečno zadržijo na spletišču 14 minut. 65%  vseh obiskovalcev se vrača, kar je zelo veliko. Najbolj pogoste ključne  besede s pomočjo katerih nas najdejo na iskalcih (Google, Najdi.si) so: nebojse, društvo dam, dam, forum, ne boj se, cipralex, paroxat, depresija, velbrutin, cymbalta, terapevti, lexaurin, zoloft, helex, itd,…

Še vedno je vsakodnevno dobro obiskan tudi arhiviran forum, ki smo ga arhivirali pred dvema letoma, točno 9. Maja 2008. Na arhiviranem forumu uporabniki lahko le prebirajo prispevke, ki so zgleda še vedno aktualni glede na gledanost. Mesečno je od 120.000 do 290.000 ogledov (klikov).

Na delujočem, oziroma na forumu v katerem registrirani uporabniki sodelujejo, je od 482.000 do 819.000 ogledov (klikov) mesečno. Vsak dan se registrira povprečno 5 novih uporabnikov. Registriranih uporabnikov je preko 4.148 (spamerje in dolgo nedejavne brišemo sproti) in od teh je 500 takšnih, ki so na forumu dejavni najmanj enkrat tedensko in 700 takšnih ki so dejavni najmanj enkrat mesečno. Uporabniki vpišejo povprečno 182 prispevkov (postov) dnevno in veliko se med seboj dogovarjajo tudi preko osebnih sporočil. Na Forumu je ob dnevnih »špicah« od 45 do 90 uporabnikov istočasno,  4.148 uporabnikov je vpisalo 318.472 prispevkov v 8.078 temah. Na Forumu je bilo, od aprila 2008 do 22. marca 2013, zabeleženo 35.144.388 ogledov (klikov), kar je impresiven podatek.

V klepetalnici,  je največ uporabnikov zvečer, a včasih tudi med dnevom.

Z napadi spamerjev imamo vsak dan veliko dela, kar pa za enkrat uspešno obvladujemo. Ker so to večinoma prekaljeni spamerji iz ZDA, Kitajske, Rusije, Ukrajine, Poljske, Brazilije, Romunije, in drugi, ki z različnih strežnikov poganjajo skripte (kratke programe v PHP skriptnem jeziku), te strežnike blokiramo. Problem so tisti iz Slovenije, čigar IP številke ne moremo blokirati, ker bi s tem onemogočili dostop nekaterim nič krivim uporabnikom iz slovenskega omrežja. Takšnih je na Forumu vse več, a, kot sem že zapisal problem obvladujemo, tudi zaradi budnih moderatork in še posebno marljivega administratorja Lost-a.


V preteklem letu smo opravili veliko dela pri moderiranju in administriranju foruma, a še veliko več  pri urejanju spletnega glasila (portala) Društva Dam. Na portalu smo objavili veliko novih prispevkov in v »Shrambo datotek«, smo uvrstili kar nekaj publikacij, oziroma knjig in dokumentov za prenos/download. Shramba datotek je samostojna aplikacija, ki smo jo priredili našemu portalu in prevedli v slovenski jezik.  Glede na število prenosov datotek v shrambi, ki narašča, je bila ta novost uspešno sprejeta od naših uporabnikov.


V Kopru, 22. marca 2013

Stanko Ivančič - HisTer

AD 5/


 Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2012

 Za ogled celotnega poročila pišite na naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 AD 6/
 
Načrti aktivnosti za leto 2013
- manj sredstev
- projekti v l. 2013 - financiranje programa
- razpis MZ
- namensko zbiranje denarja za prenovo spletne strani
- pridobivanje novih sodelavcev
- več avtorskih prispevkov
- povezovanje s tujimi spletnimi stranmi in prevajanje tujih, kvalitetnih besedil
- izobraževanje
- skupni izlet, Cerkniško jezero
- bilioterapija

AD 7/

Razno

- Obveščanje splošnih zdravnikov
- Predsednica društva bi drugo leto rada predala svojo funkcijo. Razlog je predvsem osebne narave, vsekakor pa namerava biti še naprej aktivna. Za svojo zamenjavo predlaga gdč. Nino Štojs, ki že nekaj časa sodeluje pri izvajanju projektov,  sodelovanju z mediji, itd.


Sklepa:
-Vodje skupin za samopomoč izven Ljubljane so naprošeni, da poskušajo tudi sami pridobiti predavatelje, ki bi dopolnili delo skupin za samopomoč. Letos smo dobili precej manj sredstev za izvajanje programa.
-G. David Medica prevzame koordinacijo skupin za samopomoč.

Sklepčnost:
Ob 18:15 uri je bilo prisotnih 8 članov od 682 članov* (za člane z volilno pravico se šteje tiste, ki so prispevali članarino). Glede na to, da ni bila prisotna več kot polovica članov, smo počakali 30 minut in ponovno glasovali ter zaključili z občnim zborom ob 20:00 uri.

Prisotnih 8 članov.
Sklepčnih 8 članov.


Zapisala:
Mateja Mlakar l.r.
Overitelja zapisnika:
Maja Valič
Irena Ošaben

 

 

 
< Nazaj   Naprej >
© 2005 - 2020 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami