SAMOMORILNOST MED MLADIMI IN VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE Natisni E-pošta
Vpisal: Lost   
19. 03. 2013
 Z dovoljenjem avtorice Petre Šešerko Viličnjak objavljamo njeno diplomsko nalogo z naslovom SAMOMORILNOST MED MLADIMI IN VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, 2013.

Diplomsko delo predstavlja samomorilnost med mladostniki in vlogo šolske svetovalne službe. Avtorico so zanimali dejavniki tveganja za samomorilno vedenje med mladimi, kako se ti vedejo in ali iščejo pomoč. Opozarja, da imajo pri preprečevanju samomorilnosti veliko vlogo starši in šola. V empiričnem delu so bili opravljeni intervjuji s šestimi svetovalnimi delavkami, ki so se že srečale s primeri samomorilnosti oz. samomorilnimi mislimi mladostnikov. Ugotovili smo, da takšni mladostniki ne iščejo pomoči sami, zato je pomembno, da so učitelji in svetovalni delavci pozorni na spremembe vedenja pri mladostnikih in da znajo pravilno ukrepati in jim pomagati.

KAZALO

1 UVOD    10
2 MLADI IN SAMOMOR    12
3 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA SAMOMORILNO VEDENJE MED MLADIMI    15
3.1 Individualni dejavniki    16
3.2 Družinski dejavniki    20
3.3 Dejavniki okolja    23
4 VEDENJE MLADOSTNIKOV    27
5 SAMOMORILNOST IN UPORABA ALKOHOLA IN DROG    31
6 ISKANJE POMOČI    32
6.1 Kdaj in zakaj so ovire previsoke in mladostniki ne iščejo pomoči?    36
6.2 Kaj mladostnikom pomaga premagati ovire pri iskanju pomoči?    39
6.3 Kako stališča do samomora ovirajo iskanje pomoči?    41
7 PREVENTIVA SAMOMORILNEGA VEDENJA    42
7.1 Preventive aktivnosti staršev in šole    45
8 VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE    52
8.1 Opredelitev šolske svetovalne službe    52
8.2 Osnovne vrste dejavnosti    53
8.3 Šolsko svetovanje    54
8.4 Kako ukrepati v praksi    56
8.5 Primeri vaj za delo z mladostnikom    63
9 MITI IN DEJSTVA O SAMOMORU    67
10 ZAKLJUČEK    70
11 EMPIRIČNI DEL    71
11.1 Namen    71
11. 2 Značilnosti kvalitativno empiričnega raziskovanja    72
11.3 Raziskovalna vprašanja    78
11. 4 Raziskovalne hipoteze    79
11.5 Metodologija    79
11.5.1 Vrsta raziskave    79
11.5.2 Viri podatkov    79
11.5. 3 Populacija in vzorčenje    79
11.5.4 Zbiranje podatkov    80
11.5.5 Obdelava in analiza podatkov    80
11.5.6 Rezultati    80
12 SKLEP    87
13 LITERATURA:    88

Image S klikom na ikono na desni strani si lahko ogledate ali prenesete na svoj računalnik Diplomo v celoti . Za branje dokumenta potrebujete Adobe PDF bralnik/prikazovalnik različice 7.0 ali večje. Dokumet je  zaščiten pred spreminjanjem, tiskanjem in kopiranjem besedila. Omogočeno je le branje dokumenta.
Image
Če bralnika, prikazovalnika za  Adobe PDF dokumente nimate,  si ga lahko  prenesete in instalirate na svoj računalnik s spletnega mesta podjetja Adobe. Deluje tudi kot prikazovalnik dokumentov PDF znotraj vašega spletnega brskalnika. Bralnik je vsem na razpolago popolnoma zastonj.

 

 

 

 
Naprej >
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami